POLISVOORWAARDEN


De D.A.S.-polissen zijn samengesteld uit drie soorten voorwaarden:


Deze geven informatie over de algemene tussenkomsten en over de rechten en plichten van de verzekeringsnemer en van D.A.S.


DE SPECIALE VOORWAARDEN

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS