GOVERNANCE


De jaarlijkse rapporten zijn beschikbaar op de volgende websites:Aandeelhouderschap

Fusie D.A.S. Rechtsschutz AG en Ergo Versicherung Aktiengesellschaft AG.

D.A.S. heeft een sterke internationale structuur met zetels in 17 Europese landen, maar ook in Canada en binnenkort in de Verenigde Staten.

Van oudsher werden deze zetels aangestuurd vanuit de moedermaatschappij D.A.S. Duitsland met hoofdzetel in MŁnchen.

Sinds 1 juni 2015 is D.A.S. Duitsland geen aparte juridische entiteit meer en is volledig opgegaan in haar moeder, ERGO Versicherung AG met hoofdzetel in DŁsseldorf.

Het merk D.A.S. blijft echter onveranderd bestaan in Duitsland en internationaal.

Omdat deze nieuwe structuur van belang is voor de klanten van D.A.S. Duitsland die in BelgiŽ verblijven heeft men dit aan de Nationale Bank van BelgiŽ moeten melden voor goedkeuring en publicatie in het Staatsblad. De polissen uitgegeven door D.A.S. Duitsland worden immers volledig overgenomen door ERGO Versicherung AG.

Dit heeft echter op geen enkele manier betrekking op de polissen uitgegeven door D.A.S. nv in BelgiŽ.

Wat wijzigt er voor D.A.S. nv in BelgiŽ?

De aandeelhouderstructuur wijzigt waarbij de voormalige grootmoeder (ERGO DŁsseldorf) de moeder wordt van D.A.S. nv. De bestaande financiŽle rapporteringslijnen worden echter niet gewijzigd. De nieuwe aandeelhouderstructuur vindt u hier.

Heeft dit invloed op de onafhankelijkheid van D.A.S. in BelgiŽ?

In BelgiŽ wijzigt er niets aan de organisatie, noch aan de modus operandi. D.A.S. heeft geen rechtstreekse financiŽle en/of operationele banden met andere verzekeraars in BelgiŽ en kan dus net als voorheen een volledig zelfstandig en autonoom beheer garanderen van de geschillen van haar klanten. D.A.S. blijft dus borg staan voor een objectieve en optimale verdediging van de belangen van de klant.


Raad van bestuur

Deze bestaat uit :

  • de heer Lars VON LACKUM, niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter
  • de heer Thomas JANNAKOS, niet-uitvoerend bestuurder
  • de heer Andreas MILTZ, niet-uitvoerend bestuurder
  • de heer Christian DEFRANCQ, niet-uitvoerend en onafhankelijke bestuurder
  • de heer MichaŽl MOHR, niet-uitvoerend en onafhankelijke bestuurder
  • mevrouw Erika VAN DYCK, uitvoerend bestuurder, C.E.O., voorzitter Directiecomitť
  • de heer Patrick BAUCY, uitvoerend bestuurder, C.O.O., lid Directiecomitť
  • de heer Xavier DE LAUNOIS, uitvoerend bestuurder, C.R.O., lid Directiecomitť


Organogram

Raadpleeg hiervoor de pagina Contact waar u de organigrammen van zowel de maatschappelijke zetel als de regionale kantoren terugvindt.

De documenten die de door ons toegepaste principes van governance behandelen, kunnen door middel van een schriftelijke aanvraag verkregen worden.

Verslag over de Solvabiliteit
en FinanciŽle toestand

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS