SPORTVERENIGINGEN


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor sportverenigingen en hun bestuursleden.
Rechtsbijstand voor de individuele leden kan voorzien worden volgens de waarborgen voor particulieren. Voor andere verenigingen en maatwerk kunt u de commerciële dienst raadplegen.


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Onvoldoende lucht – verdediging in strafzaken
  Door gebrekkig onderhoud aan de verwarmingsinstallatie van de douches raken de jonge voetballertjes bedwelmd door CO2. De club wordt strafrechtelijk vervolgd wegens inbreuk op artikel 418 van het strafwetboek (het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen ).

 • 2. Te laat geremd – verdediging in strafzaken
  De wegkapitein van de wielertoeristenclub is verstrooid op een kruispunt en veroorzaakt een dodelijk ongeval. D.A.S. betaalt de advocaat en alle gerechtskosten voor de verdediging door slechte signalisatie van de wegkapitein.

 • 3. Tribune in stukken –Burgerlijk verhaal
  Dronken toeschouwers vernielen een deel van de tribunes. D.A.S. stelt de vandalen in gebreke en vordert de opgelopen schade.

 • 4. De kassa is verdwenen – Burgerlijk verhaal
  Inbrekers hebben zich toegang tot de lokalen van de sportclub verschaft en de kassa van de kantine is ontvreemd. Gelukkig worden de daders gevat. D.A.S. zorgt ervoor dat de club zich burgerlijke partij kan stellen en organiseert het verhaal van alle schade.

 • 5. Toeschouwers in vrije val – Verzekeringscontracten
  Een tijdelijke tribune blijkt niet stevig genoeg en stort in elkaar tijdens de kampioenenwedstrijd. Er vallen verschillende zwaar gekwetsten. Deze leggen klacht neer tegen de club en de leden van het organiserend comité, die bovendien persoonlijk vervolgd worden voor vergoeding van alle veroorzaakte letsels. De verzekeraar B.A. – Organisatie die van oordeel is dat het om een zware fout gaat,weigert echter in dit schadegeval tussen te komen. D.A.S. verdedigt de contractuele belangen van de club ten opzichte van deze verzekeraar.

 • 6. Dodelijke hagel – Verdediging in strafzaken
  Ondanks secure veiligheidsmaatregelen van de schietclub, wordt een lid dodelijk verwond. Het parket besluit de clubverantwoordelijken te vervolgen op basis van een zware nalatigheden die zouden begaan zijn bij de signalisatie. Dankzij de uitstekende verdediging van de door de club vrij gekozen advocaat wordt de club vrijgesproken.

 • 7. Het souper krijgt een staartje –Burgerlijke verdediging
  Tijdens het jaarlijkse mosselsouper van de basketballvereniging, loopt er iets mis bij de bereiding van de mosselen. Verschillende genodigden moeten in het ziekenhuis opgenomen worden wegens voedselvergiftiging. De verzekeraar B.A. –organisatie houdt echter vol dat de polis geen dekking verleent voor dergelijke bijkomende evenementen. D.A.S. treedt op voor de verdediging van de burgerlijke belangen van de club en weet de exorbitante schade-eis tot redelijke proporties te reduceren.

 • 8. Dronken gast, maar ook de barman wordt vervolgd ! – Verdediging in strafzaken
  Groot is de ontsteltenis van de voorzitter, barman van de plaatselijke tennisvereniging. Een reeds aangeschoten bezoeker bestelt in de bar van de plaatselijke tennisclub meermaals grote hoeveelheden drank. Ver boven zijn theewater verlaat de klant de bar en veroorzaakt een zwaar verkeersongeval. De barman wordt vervolgd voor het schenken van alcohol aan een duidelijk dronken persoon (K.B. van 14.11.39). De barman riskeert een verbod om gedurende twee of meer jaar drank te mogen verkopen. D.A.S. betaalt de advocaat en de gerechtskosten.

 • 9. Handelshuur – Huurrechtsbijstand
  De club huurt een clubhuis op een ideale ligging en de zaken lopen goed. Het gebouw wordt echter verkocht en de nieuwe eigenaar stuurt onmiddellijk een opzeg zonder de wettelijke verplichtingen te respecteren. Dankzij de advocaat die de onderneming op kosten van D.A.S. kon aanstellen wordt de opzeg als onwettig erkend.

 • 10. Help, het clublokaal staat in brand –Rechtsbijstand Na Brand
  De verzekeraar Brand raamt de schade van een brand op € 32.000. Dit is onvoldoende. D.A.S. stelt een tegenexpert aan en procedeert verder voor de rechtbank om een hogere tussenkomst te verkrijgen.

 • 11. Verwoestende wind –Rechtsbijstand Na Brand
  Ten gevolge van een stormschade aan het clubhuis, eist sportvereniging en de makelaar een correcte schadevergoeding. De verzekeraar weigert tussen te komen en verwijst naar een clausule die schade aan bepaalde delen van het gebouw uitsluit. De zelfstandige gaat niet akkoord met deze interpretatie. D.A.S. onderzoekt de rechten van zijn verzekeringsnemer en neemt de kosten ten laste van een adequate verdediging (expert, advocaat...).

 • 12. De verzekeraar komt niet tussen! - Verzekeringscontracten
  Een occasionele hulp is slachtoffer van een zwaar arbeidsongeval. Deze werd echter niet ingeschreven en de arbeidsongevallenverzekeraar verhaalt de volledige uitbetaalde vergoeding aan deze hulp ( €116.509 ) op de zaakvoerder! Een faillissement hangt boven het hoofd van de horecazaak. D.A.S. verdedigt hem tegenover zijn eigen arbeidsongevallen verzekeraar.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS