GARAGEHOUDERS


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor garagehouder, verkoop en herstelling van motorvoertuigen, concessiehouder en carrosserie.


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Een werknemer buiten strijd – Burgerlijk verhaal
  Een van de mecaniciens raakt ernstig gewond in een verkeersongeval en is enkele weken arbeidsonbekwaam. De garagehouder wenst zijn financiŽle verliezen ( loon, sociale bijdragen… die hij moet blijven betalen zonder er iets voor terug te krijgen) op de aansprakelijke tegenpartij te verhalen. De verzekeraar van de tegenpartij weigert echter alle schadeposten ten laste te nemen. D.A.S. stelt een advocaat aan om de totale schadevergoeding via een gerechtelijke procedure te vorderen.

 • 2. De banden draaien vierkant - Strafrechtelijke verdediging
  De autohandelaar heeft spiksplinternieuwe sportbanden gemonteerd op de gereviseerde bolide van de klant en de trotse eigenaar heeft onmiddellijk een parcours uitgezocht om zijn vernieuwd voertuig te testen. De autohandelaar vergat echter te controleren of de banden goed uitgelijnd zijn. De jonge bestuurder knalt tegen een boom. De garage wordt vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Dankzij de vrij gekozen raadsman die D.A.S. voor hem betaalt, valt de boete mee.

 • 3. Onvoorzichtigheid tijdens de uitoefening van het beroep – Burgerlijke verdediging
  Tijdens de wijkfeesten heeft de garagehouder ook een standje op straat. De sfeer is prima, en de buur, cafťhouder, trakteert regelmatig een glaasje. Als de garagehouder onvoorzichtig de straat oversteekt veroorzaakt hij een zwaar ongeval. De automobilist sterft. Omwille van de dronkenschap weigert de verzekeraar B.A.-Uitbating dekking. De erfgenamen van het slachtoffer eisen van de garage persoonlijk een vergoeding van € 91.931. D.A.S. neemt de verdedigingstaak van de BA-verzekeraar over en waakt over de burgerlijke belangen van de garagehouder zodat de aansprakelijkheid verdeeld wordt over beide partijen.

 • 4. De verzekeraar weigert tussen te komen - Verzekeringscontracten
  Een occasionele hulp is slachtoffer van een zwaar arbeidsongeval. Deze werd echter niet ingeschreven en de arbeidsongevallenverzekeraar verhaalt de volledige uitbetaalde vergoeding aan deze hulp ( € 116.509 ) op de zaakvoerder! Een faillissement hangt boven het hoofd van de garagehouder. D.A.S. verdedigt hem tegenover zijn eigen arbeidsongevallenverzekeraar.

 • 5. Ongeval met bedrijfsvoertuig – Burgerlijk verhaal
  Tijdens het wegslepen van een beschadigd voertuig wordt de takelwagen aangereden door een zware vrachtwagen. Het voertuig is flink beschadigd. De expertise verloopt echter niet op wieltjes. De garagehouder eist volledige schadevergoeding van de aansprakelijke tegenpartij, met inbegrip van een correcte vergoeding voor de inkomstenderving.

 • 6. Ongeval tijdens een proefrit – Verzekeringscontracten
  Tijdens een proefrit met een wagen die voor nazicht en herstelling werd binnengebracht rijdt de garagist tegen een boordsteen. De verzekeraar B.A.-onderneming weigert tot schadevergoeding over te gaan omdat volgens de algemene voorwaarden de schade aan toevertrouwde goederen uitgesloten is. Maar in de bijzondere voorwaarden vermeldt de verzekeraar dat hij deze schade wel dekt... De garagehouder kiest zijn eigen advocaat op kosten van D.A.S. voor de verdediging van zijn belangen.

 • 7. De verbeteringswerken vallen tegen – Contracten Leveranciers
  Voor de showroom wordt door een interieurspecialist een volledig nieuwe look gecreŽerd. Het resultaat is echter ondermaats. De garagehouder eist een aantal aanpassingen. De kosten zijn echter buitensporig. De zaakvoerder meent dat de kosten niet integraal op hem afgewenteld mogen worden. D.A.S. verdedigt de onderneming tegenover een weerspannige firma en lost het geschil minnelijk op.

 • 8. Geschil met omniumverzekeraar - Verzekeringscontracten
  Eťn van de voertuigen van de garagehouder geraakt betrokken in een ongeval. De omniumverzekeraar betaalt uit maar slechts het bedrag minus de commissie die de garagehouder op een verkochte wagen verdient. Via DAS bekomt de garagehouder een hogere schadevergoeding.

 • 9. Het rijbewijs wordt ingetrokken – Administratief recht
  Fanatiek motorrijder, de garagehouder. Enkele malen reeds een boete gehad wegens overdreven snelheid. Bij een korte rit in de stad stond de kilometerteller al rap op 65 km/u. De garagist wordt gedagvaard voor de politierechtbank en dreigt zijn rijbewijs te verliezen. Dankzij de uitstekende verdediging van de advocaat die de garagist heeft aangesteld op kosten van D.A.S. wordt de intrekking van het rijbewijs voorkomen.

 • 10. Het salaris is onvoldoende – Arbeids- en sociale rechtsbijstand
  De motivatie en inzet van een van de mecaniciens is onvoldoende en de garagist besluit een einde te maken aan het arbeidscontract. De werknemer consulteert echter zijn vakbond die vaststelt dat het salaris niet conform is met het vereiste gegarandeerde minimum. Hij eist het achterstallige loon plus de eindejaarspremies en interesten. De juridische dienst van D.A.S. onderzoekt of de eisen gegrond zijn en bemiddelt in het geschil.

 • 11. Voertuig uit de bocht -Strafrechtelijke verdediging
  Een klant heeft zopas een nieuwe wagen gekocht en tijdens de demonstratierit met de garagehouder aan het stuur slipt de wagen. De klant raakt zwaar gekwetst. De garagehouder wordt strafrechtelijk vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Via de goede verdediging van een door DAS betaalde advocaat krijgt hij echter slechts een milde straf en boete.

 • 12. Onvoldoende veiligheidsmaatregelen - Strafrechtelijke verdediging
  De garagehouder vraagt de klant mee naar de werkplaats te komen om exact aan te tonen waar het probleem zich stelt. De klant komt ongelukkig ten val in de werkput. Niet al te tevreden legt de klant klacht neer en de garagehouder wordt na onderzoek hiervoor strafrechtelijk vervolgd. DAS betaalt de tussenkomst van een advocaat. Ook de hoge gerechtskosten wegens aanstelling van een gerechtsexpert ( € 1763 ) worden door DAS ten laste genomen!

 • 13. Geschil met het Ministerie van Tewerkstelling –Arbeids- en sociaal recht
  De carrosserie-onderneming heeft de toelating gekregen om van een speciale regeling te genieten om de werkgelegenheid te stimuleren. Deze financiŽle ondersteuning werd voor specifieke taken voorzien. Bij een inspectie van de diensten wordt vastgesteld dat de betrokken werknemer niet voor de bewuste diensten ingeschakeld werd. Gezien de onderneming een inbreuk gepleegd heeft op de werkloosheidsreglementering wordt de toelating ingetrokken. De onderneming vraagt D.A.S. een advocaat aan te stellen voor zijn verdediging bij de diensten van de R.V.A.

 • 14. Klant raakt gewond als bestuurder van de huurwagen – Optie derde bestuurder en inzittende
  De garage heeft een van de klanten voor de duur van de repartiewerken aan zijn eigen auto een huurwagen ter beschikking gesteld. Deze klant raakt met zijn familie betrokken in een zwaar verkeersongeval. Dankzij de rechtsbijstand van deze verhuurde wagen, verdedigt D.A.S ook de belangen van deklant van de garagehouder.

 • 15. Het huurvoertuig komt zwaar beschadigd terug – Optie contracten verhuurvoertuigen.
  Groot is de ontsteltenis van de garagehouder als zijn gloednieuwe verhuurwagen zwaar toegetakeld terugbezorgd wordt. De huurder beweert van niets te weten en ontkent alle aansprakelijkheid. De garage wenst de vrijstelling van € 600 voorzien in de omniumpolis te verhalen op de huurder en schakelt D.A.S. in.

 • 16. Arbeidsongeval - Burgerlijke verdediging
  Een werknemer is slachtoffer van een arbeidsongeval. Deze goed geÔnformeerde werknemer stelt de garagehouder persoonlijk aansprakelijk op basis van het gewijzigde art. 46 van de Wet op de Arbeidsongevallen en eist een schadevergoeding van €26 348. De BA-verzekeraar van de garagehouder weigert tussenkomst. DAS neemt de verdediging van de garagehouder waar. Via een gespecialiseerd expert werd bewezen dat de werknemer zelf niet alle veiligheidsinstructies van de werkgever had nageleefd hoewel de werkgever al de nodige veiligheidsmiddelen ter beschikking had gesteld. Hierdoor was de voorwaarde om het gewijzigd wetsartikel 46 in te roepen niet voldaan en kon de volledige schade-eis afgewezen worden. De kosten van de expert worden door DAS gedragen.

 • 17. Tegenstrijdigheid tussen algemene en bijzondere voorwaarden - Rechtsbijstand na brand
  Een autohandelaar sloot een globale brandpolis af voor zijn gebouwen en inhoud. Enkele tijd later liet hij de gevaren "storm en hagelschade" toevoegen aan de dekking. Tijdens een hagelstorm worden tientallen buiten geparkeerde voertuigen door hagelbollen beschadigd. Totale schade: € 50 000… De verzekeraar weigert tussenkomst. Wegens een tegenstrijdigheid tussen de algemene en bijzondere voorwaarden probeert DAS toch schadevergoeding te bekomen. De kosten van deze onderhandelingen via expert en advocaat vallen ten laste van DAS.

 • 18. Gebrekkige zaak - Burgerlijk verhaal
  Het spiksplinternieuwe luxemodel is na maanden wachten in de garage binnengekomen. Voor de klant het goede nieuws te melden, doet de garagehouder nog snel een testrit. Bij het passeren over een verkeersdrempel wordt het voertuig onderaan zwaar beschadigd. Door de zomerse hitte waren enkele klinkers omhoog gekomen. Na advies bij DAS ingewonnen te hebben, wordt de gemeente als bewaarder van het brugje gedagvaard op basis van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek. Ondanks het feit dat de gemeente overmacht inriep werd de zaak gewonnen. Ook voor de advocaat- en gerechtskosten hoeft de garagehouder zich geen zorgen te maken. Deze worden integraal door DAS betaald.

 • 19. Onvoldoende tussenkomst – Rechtsbijstand Na Brand
  Door een belangrijke waterschade vraagt de garagehouder tussenkomst van zijn brandverzekeraar. De expert van de brandverzekeraar stelt echter een abominabel lage schadevergoeding voor. Via de verzekeringsmakelaar van de garagehouder wordt DAS ingeschakeld die een gespecialiseerd expert een correcte raming laat uitvoeren. Deze raming wordt echter niet aanvaard door de verzekeraar Brand. Daar de bedragen zover uit elkaar liggen, wordt besloten een gerechtsexpert aan te stellen. Uiteindelijk wordt de eerst voorgestelde vergoeding met 42% verhoogd. De kosten van de gerechtsexpert en advocaat samen bedroegen € 4377. Deze worden door DAS gedragen.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS