KWALITEITSVISIE


Uw leefwereld is complex. U kunt juridische geschillen krijgen als verkeersdeeelnemer, als particulier, met betrekking tot uw goederen en in uw beroepsleven.

Onze visie

Bij D.A.S. staat u als klant centraal!


Kiezen voor versnippering met beperkte dekkingen rechtsbijstand bij diverse verzekeraars is dus geen goed idee.

Meer lezen...

De kwaliteit van een krachtig concept!

  • U kunt dus via één polis voor een globaal concept opteren waarin al uw rechtsbijstandsoplossingen vervat zitten.

  • D.A.S. streeft er naar de klant de beste kwaliteitspolis aan te bieden, zonder verrassende uitsluitingen.

  • Kwaliteit en prijs staan ook in een juiste verhouding: niet enkel de prijs telt, maar ook de geboden waarborgen en hun precieze inhoud.

  • Daarom biedt D.A.S., als pionier, verschillende ALL RISK-polissen: de meerwaarde hiervan is duidelijk.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS