DISCLAIMER - PRIVACYInformatieverstrekking

Wij stellen alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kan D.A.S. niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Wij vragen hiervoor uw begrip en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

D.A.S. streeft er naar u correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde gegevens niet meer compleet, niet actueel of accuraat zijn. Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend. D.A.S. rechtsbijstand is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie, of voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. D.A.S. heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt op geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten... De benaming D.A.S. (D.A.S.) en de logo's van D.A.S. zijn gedeponeerde merken.


Wet op de Privacy

De persoonlijke gegevens die aan D.A.S. worden overgemaakt dienen uitsluitend voor de volgende doeleinden: de evaluatie van de te verzekeren risico’s, het verzekeringscontract en de behandeling van schadegevallen, de controle van de portefeuille, het voorkomen van misbruik en fraude en het beheer en de uitbouw van de commerciŽle relatie. Enkel om deze redenen kunnen de gegevens overgemaakt worden aan een (her)verzekeraar, een expert of een advocaat of onderaannemer van D.A.S. De verzekerde gaat ermee akkoord dat de verzekeringsnemer en de tussenpersoon inzage krijgen in de inhoud van het contract en de eventuele uitsluitingen.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke persoon recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op de verbetering ervan via aanvraag aan D.A.S., Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel. Deze persoon kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


Gebruik van cookies

D.A.S; maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De informatie die door middel van cookies door D.A.S. (of derden) wordt verzameld wordt gebruikt om het navigeren op de website van D.A.S. te vergemakkelijken. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS