ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - VEETEELT


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor veeteelt, rundveehouderij, varkenshouderij, melkveehouder, paardenfokkerij, visteelt en pluimvee.


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Schade aan de veestapel - Burgerlijk verhaal
  Enthousiast heeft de jonge veehouder een nieuwe onderneming gestart. Een verder gelegen firma die toxische producten loosde in de rivier veroorzaakt echter een zware vervuiling zodat een aantal dieren zwaar ziek wordt. D.A.S. stelt de aansprakelijke vervuiler in gebreke en eist een adequate vergoeding.

 • 2. Een ongeval is snel gebeurd! Lichamelijke letsels - Burgerlijk verhaal
  De veeteler wordt op het erf aangereden door een leverancier. Hij is hierdoor tijdelijk werkonbekwaam en houdt er een gedeeltelijke invaliditeit aan over. D.A.S. verdedigt de rechten van de veeteler ten opzichte van de aansprakelijke derde.

 • 3. Schade aan de landbouwtractor - Voertuig
  Een landbouwtractor die zich via de openbare weg naar een nabijgelegen veld verplaatst, wordt aangereden en belandt in de sloot naast de weg. Er is aanzienlijke schade en bovendien is de tractor geruime tijd onbruikbaar, waardoor de veeteler naast de materiŽle schade ook een recht op gebruiksderving opeist. D.A.S. neemt de verdediging ten laste.

 • 4. Schade aan de veestapel – Burgerlijk verhaal
  Het waardevolle stamboekvee wordt door een bende veedieven uit de weide gestolen. Op het proces dient een correcte vergoeding gevorderd te worden. De gerechtsexpert die door de rechter aangesteld werd stelt de veeteler in staat een actuele schadevergoeding te bekomen.

 • 5. Ongewenst bezoek – Burgerlijk verhaal
  De inspecteur van het ministerie van Landbouw brengt een besmetting van pseudo-vogelpest op het bedrijf over. De kippenkweker eist een behoorlijke schadevergoeding. De ingebrekestelling van D.A.S. brengt schot in de zaak.

 • 6. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  De landbouwtractor die voederbieten vervoert, verliest een gedeelte van de lading op de openbare weg, waardoor deze bijzonder glibberig wordt. Er gebeurt een verkeersongeval. De veeteler wordt beschuldigd van het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Het parket vervolgt de veeteler strafrechtelijk. D.A.S. betaalt de kosten voor de verdediging en de kosten van de gerechtsprocedure. (De gerechtskosten in strafzaken bedragen 1536,93 EUR).

 • 7. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Bijzonder brandbare stoffen opgeslagen in een schuur zonder de nodige wettelijke voorzorgsmaatregelen, veroorzaken brand. De veeteler wordt strafrechtelijk vervolgd: D.A.S. betaalt een advocaat voor de verdediging.

 • 8. Onopzettelijke milieuschade? - Verdediging in strafzaken
  Een nalatigheid in het uitstrooien van de mest veroorzaakt een belangrijke verontreiniging van de waterloop. D.A.S. neemt de verdediging van de landbouwonderneming ten laste.

 • 9. Onteigening – Administratief recht
  Het bericht dat een deel van de grond onteigend wordt betekent een serieuze tegenslag voor de veeteler. Het aanbod van de overheidsinstanties is totaal onvoldoende. Dankzij de verdediging van de door de veeteler aangestelde advocaat komt er een gunstige regeling.

 • 10. Aansprakelijk, maar de B.A.-verzekeraar komt niet tussen? - Burgerlijke verdediging
  De veeteler wordt vervolgd wegens overdreven burenhinder. De villabewoners wisten nochtans dat ze zich naast een landbouwbedrijf vestigden... De B.A.-verzekeraar weigert tussen te komen, aangezien deze ongemakken een onvermijdelijk gevolg zijn van de werking van het landbouwbedrijf. D.A.S. neemt de burgerlijke verdediging ten laste.

 • 11. Materiaal met kwaliteitsgebreken - Contracten landbouwmachines
  De melkmachine vertoont een ernstige fabricagefout. De leverancier houdt zich van den domme... D.A.S. eist een vervanging op korte termijn en dreigt met dagvaarding. De leverancier is bereid het euvel te herstellen en biedt een gratis onderhoud van een reeds eerder geleverd apparaat.

 • 12. De verzekeraar komt niet tussen - Verzekeringscontracten
  De veeteler wordt zwaar gewond door een aanval van een woeste stier. De verzekeraar Gewaarborgd Inkomen stelt een vergoeding voor de tijdelijke werkonbekwaamheid voor. De veeteler eist een hogere vergoeding en stelt op kosten van D.A.S. een tegenexpert aan. Dankzij deze expertise krijgt de veeteler een adequate regeling.

 • 13. De veeteler is niet tevreden - Algemene contracten
  De ingreep van de dierenarts mislukt door een totaal foutieve diagnose. De veeteler wenst een schadevergoeding voor het verlies van een kostbaar dier. De juristen van D.A.S. verkrijgen een regeling waarmee de veeteler akkoord gaat.

 • 14. Veevoeder van slechte kwaliteit – Algemene contracten
  Het veevoeder is van slechte kwaliteit en veroorzaakt ziektegevallen bij het vee. De fabrikant is van oordeel dat hem geen schuld valt te verwijten. Dankzij de expert die de boer op kosten van D.A.S. aanstelt, wordt bewezen dat het mengsel vervuild is met een substantie die niet tot diervoeding behoort. De leverancier draait op voor alle kosten.

 • 15. Waar blijft de arbeidskracht? – Algemene contracten
  De voor de mestophaling gecontacteerde loonwerker verschijnt niet op de afgesproken datum waardoor het bedrijf te kampen krijgt met een enorm mestoverschot dat de opslagcapaciteit overstijgt. De jurist van D.A.S. stelt de loonwerker verantwoordelijk wegens het niet nakomen van de gemaakte afspraak.

 • 16. De apparaten werken niet – Algemene contracten
  De hoogtechnologische blusinstallatie in de veestal weigert dienst bij een zware brand. De installateur wordt door D.A.S. in gebreke gesteld voor het verlies van de gehele veestapel. Een zware schadevergoeding wordt geŽist. De betrokken firma weigert alle medewerking en wordt uiteindelijk voor de rechtbank gedaagd. D.A.S. betaalt alle erelonen en gerechtskosten.

 • 17. Schade aan de stal - Na Brand"
  Ten gevolge van een zware storm, eist de veeteler een correcte schadevergoeding. De verzekeraar weigert tussen te komen en verwijst naar een clausule die schade aan bepaalde delen van het gebouw uitsluit. Hij gaat niet akkoord met deze interpretatie. D.A.S. onderzoekt de rechten van zijn verzekeringsnemer en neemt de kosten ten laste van een adequate verdediging (expert, advocaat...).

 • 18. Verkeersongeval – Burgerlijk verhaal voertuig
  Tijdens het transport van een lading dieren naar het slachthuis wordt de veeteler aangereden. Het voorstel van de tegenpartij is echter ondermaats. Er rijst een discussie over de vergoeding van de omgekomen dieren. Dankzij de tegenexpert die de veeteler op kosten van D.A.S. gelastte, komt er een eerlijk regelingsvoorstel.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS