Top     Home     Cookie instellingen aanpassen     Privacyverklaring
De 17-jarige neef van mijn cliŽnt, die met een voorlopig rijbewijs mag rijden nam zonder toestemming de auto van mijn cliŽnt en veroorzaakte een ongeval.

De B.A.-Autoverzekeraar zal verhaal uitoefenen voor de schadevergoeding betaald aan derden.

Kunnen de (gescheiden) ouders aansprakelijk gesteld worden?

Kan men, zo ja, beroep doen op de verzekeraar B.A.-Gezin van zowel vader als moeder?

Alleen rijden met een voorlopig rijbewijs is gelijk aan rijden zonder rijbewijs.

Het verhaal van de B.A.-Autoverzekeraar lijdt dus geen twijfel dat hij derden schadeloos heeft gesteld en de ouders van de tiener hiervan op de hoogte heeft gebracht. Men kan zich afvragen waarom het Gemeenschappelijk Waarborgfonds niet tussenkwam aangezien het om een ‘gebruikersdiefstal’ gaat. Waarschijnlijk was de aansprakelijkheid van uw cliŽnt betrokken omdat hij de sleutel van zijn wagen in het bereik van de puber liet.

Maar als de neef zich het voertuig toe-eigende buiten medeweten in van uw cliŽnt kan de verzekeraar op hem geen verhaal nemen (art.25.3 in fine modelovereenkomst).

De ouders kunnen buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden (art.1384 al. 2 Burgerlijk Wetboek). Maar het verhaal van de B.A.-Autoverzekeraar is strikt contractueel en op de ouders niet van toepassing. Bovendien beschikt de B.A.-Autoverzekeraar over geen rechtstreekse vordering tegen hen omdat hij geen benadeelde is in de zin van Art.150 van de wet betreffende de verzekeringen. Een deel van de doctrine is echter van mening dat de B.A.-Autoverzekeraar gebruik kan maken van de indeplaatsstelling (art.1251, 3į Burgerlijk Wetboek), met tot gevolg een recht op verhaal tegen de vader en moeder die het vermoeden van aansprakelijkheid wegens slechte opvoeding niet kunnen weerleggen.

De oplossing zou zijn dat de B.A.-Autoverzekeraar zich rechtstreeks tegen de minderjarige keert.

Wij menen dat de minderjarige, evenals zijn ouders (voor zover de B.A.-Autoverzekeraar tegen hen kan optreden) de clausule 'joyriding' van de verzekering B.A.-Gezin zouden kunnen aanspreken. Deze clausule legt de gevolgen van een daad van een minderjarige bij de verzekering B.A.-Gezin.

Aangezien de vader en moeder feitelijk gescheiden zijn en elk met een verzekering B.A.-Gezin in solidum aansprakelijk zijn voor de overtreding van hun kind kan de B.A.-Autoverzekeraar verhaal uitoefenen tegen een van beide verzekeraars B.A.-Gezin. Deze kan dan zelf voor de helft een verhaal uitoefenen tegen de andere verzekeraar B.A.-Gezin© D.A.S. Journaal, december 2016

B.A.-Autoverzekering - Ongeval veroorzaakt door minderjarige - Verhaal van verzekeraar 05/2016