ONAFHANKELIJKHEID


Voor D.A.S. telt immers enkel het belang van de klant.


Het principe

Vermijd belangenconflicten!


D.A.S. heeft geen rechtstreekse banden met andere verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft D.A.S. een volledig zelfstandig en autonoom beheer. Deze autonomie en zelfstandigheid is een sterke troef.

Dit voordeel staat borg voor een objectieve en optimale verdediging van de belangen van de klant.

Zo beschermt D.A.S. de klant tegen belangenconflicten.

Voorbeelden belangenconflicten

Want belangenconflicten zijn schering en inslag. Ze komen nog dagelijks voor.


Precies daarom is de onafhankelijkheid en autonomie van de rechtsbijstandverzekeraar zo noodzakelijk.

  • U hebt een ongeval met iemand die bij dezelfde B.A.-verzekeraar verzekerd is. Het is logisch dat de verzekeraar liefst de kleinste schade zal vergoeden. Hebt u toevallig de grootste schade, dan…

  • In geval van zware fout, dronkenschap, alcoholintoxicatie en nog verschillende andere situaties zal de B.A.-verzekeraar verhaalsrecht uitoefenen voor de uitbetaalde schadevergoeding. Is dit regres wel terecht? Ook bij dit belangenconflict hebt u recht op verdediging!

  • U kunt een geschil hebben bij de schadevaststelling (expertise) en u wenst een grotere vergoeding of herstelling in plaats van een totaal verlies… Rechtsbijstand biedt u een tegenexpert, gaat naar de rechtbank...

  • Ontstaan er in het kader van verzekeringen Eigen Schade, Diefstal... geschillen over de contractuele bepalingen, de expertises, de uitbetaling van de schadevergoeding, of andere geschillen? D.A.S. komt op voor uw belangen.

  • In het kader van een polis die letselschade vergoedt (polis Inzittende, Verkeerspolis…) ontstaan veelal belangenconflicten over de schadevaststelling, het percentage invaliditeit, de vergoedingsbedragen. D.A.S. verdedigt uw persoonlijke belangen, want het gaat vaak over veel geld.

  • Er zijn schadeconventies afgesloten tussen verzekeraars waarbij uw belangen geschaad kunnen worden bij de toepassing van bepaalde regels… Wat zult u doen? D.A.S.-rechtsbijstand verdedigt uw rechten.

  • En hebben de verzekeraars er geen belang bij om een maatschappij-gunstige rechtspraak te creëren? Het is noodzakelijk dat de onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar tot het uiterste gaat om een gunstige jurisprudentie te bekomen in het belang van alle (toekomstige) slachtoffers!


HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS