ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - DROGISTERIJ


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor drogisterij en parfumerie.

Een winkel met maximaal 10 personen (zaakvoerders inbegrepen).


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Te weinig voorzorgsmaatregelen - Strafrechtelijke verdediging
  Een klant krijgt een zware oogirritatie van optische lenzen die te lang in de voorraadkast zijn blijven liggen. De winkelier wordt vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen en het onwettig verhandelen van ooglenzen. Dankzij de advocaat die hij op kosten van D.A.S. kon aanstellen wordt zijn zaak niet gesloten en komt hij er met een lichte boete vanaf.

 • 2. Onvoorzichtigheid tijdens de uitoefening van het beroep - Burgerlijke verdediging
  Tijdens een receptie voor de demonstratie van nieuwe producten, steekt de winkelier onvoorzichtig de straat over. Gevolg: een automobilist moet uitwijken en sterft. Net daarvoor heeft de winkelier echter enkele borreltjes gedronken en omwille van deze zware fout weigert de verzekeraar B.A.-Uitbating dekking. De erfgenamen van het slachtoffer eisen van de winkelier persoonlijk een vergoeding van 91.931 EUR. D.A.S. neemt de verdedigingstaak van de BA-verzekeraar over en waakt over de burgerlijke belangen van de winkelier zodat de aansprakelijkheid verdeeld wordt over beide partijen.

 • 3. De verzekeraar weigert tussen te komen - Verzekeringscontracten
  Een occasionele hulp is slachtoffer van een zwaar arbeidsongeval. Deze werd echter niet ingeschreven en de arbeidsongevallenverzekeraar verhaalt de volledige uitbetaalde vergoeding aan deze hulp: 116.509 EUR op de zaakvoerder! Een faillissement hangt boven het hoofd van de winkelier. D.A.S. verdedigt hem tegenover zijn eigen arbeidsongevallenverzekeraar.

 • 4. De lichtreclame mag niet branden – Administratief recht
  De fonkelnieuwe parfumeriezaak is nog maar pas geopend, de lichtreclame doet het prima... Maar de gemeente ziet het anders... Het paneel zou het residentieel karakter van de wijk schade toebrengen en moet veel bescheidener... De winkelier wenst zijn zaak echter duidelijk te etaleren en gaat in beroep tegen deze beslissing. D.A.S. verdedigt de belangen van de parfumerie.

 • 5. Producten op de vlucht - Algemene contracten
  De bestelde parfumflesjes blijken bij levering half verdampt te zijn. De winkelier eist uistekende waar van zijn leverancier en stuurt de gehele zending terug. De groothandel gaat echter niet akkoord en eist betaling. Het geschil zit muurvast zodat de winkelier uiteindelijk gedagvaard wordt. Dankzij de advocaat die D.A.S. gelast voor de verdediging van de winkelier wordt het geschil opgelost.

 • 6. In de clinch met de fiscus? – Fiscaal recht
  De belastingcontroleur kan niet overtuigd worden van een aantal terechte aftrekposten. De winkelier aanvaardt deze stelling niet en dagvaardt de fiscus op kosten van D.A.S.

 • 7. De nieuwe toonbank valt te klein uit - Onroerende goederen
  De winkelier laat een interieuraanpassing in zijn winkel uitvoeren maar het resultaat is ondermaats. De zaakvoerder eist een aantal aanpassingen. De kosten zijn echter buitensporig. De winkelier meent dat de kosten niet integraal op hem afgewenteld mogen worden. D.A.S. verdedigt de winkelier tegenover een weerspannige firma en lost het geschil minnelijk op.

 • 8. Ongelukkige val – Verdediging in strafzaken
  Een gehaaste cliŽnt komt ten val over een stellage met speciale aanbiedingen die de winkelier in het gangpad geplaatst heeft. Hij moet met een heupfractuur naar het ziekenhuis en legt klacht neer tegen de winkelier. De verdediging voor de correctionele rechtbank is op kosten van D.A.S.

 • 9. Miserie met informatica - Algemene contracten
  Het pas geÔnstalleerde computersysteem ter optimalisatie van de dienstverlening werkt niet naar behoren en de computerleverancier laat de winkelier in de kou staan. D.A.S. neemt de advocaatskosten ten laste om de zaak voor de rechtbank uit te vechten.

 • 10. Huurcontract winkelpand is waterdicht – Onroerende goederen
  De winkelier is zeer tevreden met zijn nieuwe winkelpand. Prima ligging en niet te duur. Na een eerste zware regenbui, stelt hij echter vast dat het dak allesbehalve waterdicht is. De verhuurder geeft geen enkel gehoor. De winkel lijdt behoorlijk wat schade. De D.A.S-jurist stelt de onwillige eigenaar in gebreke en eist onmiddellijke reparatie. De verhuurder plooit onder deze druk en start de nodige werken.

 • 11. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een verkeersongeval loopt de winkelier een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de winkelier onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan de zaakvoerder via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS