ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - KINESITHERAPEUT


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor: kinesitherapeut, kinesist, ergotherapeut, chiropractor.


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Schade aan de praktijk - Burgerlijk verhaal
  De praktijk loopt schade op door constructiewerken van de buurman. Een grondverzakking en barsten in de muren brengen de stabiliteit van het gebouw in het gedrang. D.A.S. vordert de integrale schade op de aansprakelijke aannemer.

 • 2. Het RIZIV doet moeilijk - Administratief recht
  Het RIZIV trekt een prestatie in twijfel die kinesist A sinds vele jaren in rekening brengt. Op basis van deze controle is het RIZIV van plan een terugbetaling te eisen met betrekking tot de laatste twee jaren. Gezien de oprechtheid van de kinesitherapeut en de onduidelijkheid over de precieze interpretatie van deze prestatie wordt de zaak voor de Beperkte kamer van de Dienst voor Medische controle van het RIZIV gebracht. D.A.S. betaalt alle kosten voor de verdediging, met inbegrip van de vrij gekozen advocaat.

 • 3. Lichamelijke letsels - Burgerlijk verhaal
  Op weg naar een patiŽnt wordt de kinesist gebeten door een agressieve Rottweiler. Niet alleen is zijn broek zwaar gehavend, door zijn kwetsuren is hij een paar weken arbeidsongeschikt.

 • 4. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Door een zware nalatigheid in de diagnose bij een patiŽnt, ontstaan zware complicaties. De kinesitherapeut wordt vervolgd wegens aantasting op de fysische integriteit (art. 418 Strafwetboek). D.A.S. betaalt een advocaat en alle kosten.

 • 5. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een verkeersongeval loopt de kinesitherapeut een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de kinesitherapeut onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan de arts via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

 • 6. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Er wordt klacht neergelegd tegen de kinesitherapeut wegens schending van het beroepsgeheim. D.A.S. betaalt een advocaat en alle kosten.

 • 7. Aansprakelijk, maar de B.A.-verzekeraar komt niet tussen? - Burgerlijke verdediging
  De kinesitherapeut verandert van verzekeraar B.A.-beroep. Helaas definieert de nieuwe verzekeraar het schadegeval op een andere wijze. Niet de datum van de aangifte wordt in aanmerking genomen maar de datum van de medische handeling die aanleiding gaf tot de klacht. Hierdoor is er geen dekking voor een schadeclaim! D.A.S. neemt de burgerlijke verdediging waar.

 • 8. De provinciale medische commissie ligt dwars - Disciplinaire verdediging
  Kinesist Y wordt geconfronteerd met een beslissing van de Provinciale Raad. Deze gaf geen toelating voor de opening van een tweede spreekuur in een naburige gemeente omdat deze nieuwe consultatie niet beantwoordde aan een reŽle noodzaak en niet in het belang van de patiŽnten was. Dankzij de persoonlijke advocaat van dokter Y door D.A.S. betaalt, herzag het Hof van Beroep de beslissing van de Provinciale Raad.

 • 9. Alcoholintoxicatie - Disciplinaire verdediging
  De kinesitherapeut heeft ter gelegenheid van de geboorte van een tweeling samen met de gelukkige ouders enkele glaasjes champagne gedronken. De volgende patiŽnt apprecieert de alcoholgeur absoluut niet en legt klacht neer bij Provinciale medische commissie. Deze treft zware maatregelen tegen de kinesitherapeut. D.A.S. neemt de disciplinaire verdediging waar.

 • 10. Personeelsverwikkelingen - Arbeids- en sociale rechtsbijstand
  De medische secretaresse is meer ziek dan de patiŽnten... De ontslagbrief valt echter niet in goede aarde. Gesteund door de vakbond daagt de secretaresse de kinesitherapeut voor de arbeidsrechtbank. Gelukkig kan hij rekenen op de gespecialiseerde advocaat die D.A.S. voor hem betaalt.

 • 11. De telefooncentrale ligt al dagen plat - Algemene contracten
  Hoe kan een kinesitherapeute werken als haar telefoon het niet doet? De ettelijke klachten van mevrouw B. vallen in dovemansoren. Pas als de juristen van D.A.S. de telefoonmaatschappij, via een ingebrekestelling, dreigen met dagvaarding en een hoge schade-eis, komt er schot in de zaak...

 • 12. De boekhouder doet zijn werk niet – Algemene contracten
  Als drukbezet kinesitherapeut moet je de boekhouding uitbesteden. Maar de door de paramedicus aangestelde accountant is bijzonder slordig te werk gegaan, waardoor de kinesitherapeut alles moet laten overdoen. Uiteraard betaalt hij de hoge afrekening niet. Maar hij wordt voor het "achterstallig bedrag" gedagvaard... D.A.S. stelt onmiddellijk een advocaat aan voor de verdediging.

 • 13. Materiaal met kwaliteitsgebreken - Algemene contracten
  De computerprogramma's draaien vierkant. De patiŽntenfiches zijn verloren en maanden werk is verloren. Ondanks herhaaldelijke aanvragen weigert de leverancier van de software een tegemoetkoming. Een ingebrekestelling van D.A.S. met de eis tot schadevergoeding levert onmiddellijk een bevredigende regeling op.

 • 14. De verzekeraar komt niet tussen - Verzekeringscontracten
  De B.A.-beroepsverzekering roept een zware fout in van de kinesitherapeut en weigert de tussenkomst: de kinesitherapeut zou zelf moeten instaan voor de vergoeding aan de patiŽnt. Dankzij de juridische argumenten van D.A.S. wordt de B.A.-verzekeraar verplicht tussen te komen.

 • 15. De patiŽnt betaalt de erelonen niet – Algemene Contracten
  De kinesitherapeut heeft de patiŽnt de certificaten voor geleverde prestaties afgeleverd zonder het geld te innen. De patiŽnt beloofde te betalen na de terugbetaling van het ziekenfonds. Het achterstallige bedrag volgt echter niet. Uiteindelijk besluit de kinesist de juridische dienst van D.A.S. het bedrag te laten invorderen.

 • 16. In de clinch met de fiscus - Fiscaal recht
  De belastingcontroleur kan niet overtuigd worden van een aantal terechte aftrekposten. De kinesitherapeut aanvaardt deze stelling niet en dagvaardt de fiscus via de gespecialiseerde advocaat die de kinesitherapeut van D.A.S. mag aanstellen.

 • 17. Brand in het kabinet - Rechtsbijstand Na Brand
  De expert van de brandverzekeraar raamt de schade op 64.450,32 EUR. De kinesitherapeut en zijn verzekeringsmakelaar gaan hier absoluut niet mee akkoord. Dankzij de tegenexpert aangesteld door D.A.S. wordt de vergoeding aanzienlijk opgetrokken.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS