SPONTANE SOLLICITATIE


Online sollicitatieformulier

Indien u meerdere keuzes wenst te selecteren, moet u de CTRL(control)-toets ingedrukt houden terwijl u uw keuzes met de muis selecteert.


Indien u niet wordt doorgestuurd na het bevestigen van het formulier, gelieve alle velden te controleren op correctheid (in het bijzonder de verplichte velden en de datum waarop u beschikbaar bent).


IDENTITEIT

Naam* :
Voornaam* :
Aanspreektitel :
Geslacht :
Nationaliteit* :
Rijksregnr. :

TALEN

Moedertaal :
Andere talen :

CONTACT

Straat* :
Huisnr.* :
Postcode* :
Gemeente* :
Tel. nr.* :
E-mail* :

VAARDIGHEDEN

Studieniveau* :
Jaren ervaring :
Diploma('s) :
IT-vaardigheden :

BEOOGDE FUNCTIE

Vacature :
Beschikbaar (DD/MM/JJJJ):
Type functie :
Rekruteringskanaal :

PERSOONLIJKHEID

Gelieve 2 profwaarden te selecteren die het meeste bij uw persoonlijkheid passen
en uw keuze kort toe te lichten.

Profwaarden :
Motivatie bij profwaarden :

DOCUMENTEN

CV* :
Motivatiebrief* :
* deze velden zijn verplicht.Verzenden

Privacy clausule
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Belgische Privacywet en alle andere relevante regelgeving.

Door invulling van dit document geeft u aan D.A.S de toestemming om tot verwerking van uw gegevens over te gaan. De persoonlijke gegevens die u via dit document aan D.A.S. overmaakt zijn noodzakelijk om uw kandidatuur tijdens het recruteringsproces te behandelen en worden nadien bijgehouden in onze reservepool.

Uw persoonsgegevens worden gedurende een periode van vijf jaar bijgehouden.

steeds het om ons te verzoeken om van en rectificatie van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming steeds weer intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Binnen de grenzen zoals voorzien door de wetgeving heeft u het recht op toegang tot, rechtzetting van, verwijdering van en beperking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Tevens beschikt u over het recht op gegevensoverdracht.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen richt u zich tot: D.A.S, t.a.v de Data Protection Officer, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel, privacy@das.be.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS