ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - PARAMEDICUS


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor: verpleger, verpleegster, vroedvrouw, pedicure, acupunctuur, alternetieve behandelingswijzen & therapieŽ, logopedist, diŽtist, orthopedist, podoloog, bandagist, orthesist, technoloog medische beeldvorming.


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Schade aan de praktijk - Burgerlijk verhaal
  De praktijk loopt schade op door constructiewerken van de buurman. Een grondverzakking en barsten in de muren brengen de stabiliteit van het gebouw in het gedrang. D.A.S. vordert de integrale schade op de aansprakelijke aannemer.

 • 2. Lichamelijke letsels - Burgerlijk verhaal
  Op weg naar een patiŽnt wordt de paramedicus gebeten door een agressieve Rottweiler. Niet alleen is zijn broek zwaar gehavend, door zijn kwetsuren is hij een paar weken arbeidsongeschikt.

 • 3. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Door een zware nalatigheid in de diagnose bij een patiŽnt, ontstaan zware complicaties. De paramedicus wordt vervolgd wegens aantasting op de fysische integriteit (artikel 418 Strafwetboek). D.A.S. betaalt een advocaat en alle kosten.

 • 4. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Er wordt klacht neergelegd tegen de paramedicus wegens schending van het beroepsgeheim. D.A.S. betaalt een advocaat en alle kosten.

 • 5. Aansprakelijk, maar de B.A.-verzekeraar komt niet tussen? - Burgerlijke verdediging
  De paramedicus verandert van verzekeraar B.A.-beroep. Helaas definieert de nieuwe verzekeraar het schadegeval op een andere wijze. Niet de datum van de aangifte wordt in aanmerking genomen maar de datum van de medische handeling die aanleiding gaf tot de klacht. Hierdoor is er geen dekking voor een schadeclaim! D.A.S. neemt de burgerlijke verdediging waar.

 • 6. Personeelsverwikkelingen - Arbeids- en sociale rechtsbijstand
  De bediende is meer ziek dan de patiŽnten... De ontslagbrief valt echter niet in goede aarde. Gesteund door de vakbond daagt het personeelslid de paramedicus voor de arbeidsrechtbank. Gelukkig kan hij rekenen op de gespecialiseerde advocaat die D.A.S. voor hem betaalt.

 • 7. De telefooncentrale ligt al dagen plat - Algemene contracten
  Hoe kan een paramedicus werken als zijn telefoon het niet doet? Zijn ettelijke klachten vallen echter in dovemansoren. Pas als de juristen van D.A.S. de telefoonmaatschappij dreigen met dagvaarding en een hoge schade-eis claimen, komt er schot in de zaak...

 • 8. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een verkeersongeval loopt de paramedicus een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de paramedicus onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan de paramedicus via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

 • 9. De boekhouder doet zijn werk niet - Algemene contracten
  Als drukbezet paramedicus moet je de boekhouding uitbesteden. Maar de door de paramedicus aangestelde accountant is bijzonder slordig te werk gegaan, waardoor de paramedicus alles moet laten overdoen. Uiteraard betaalt hij de hoge afrekening niet. Maar hij wordt voor het "achterstallig bedrag" gedagvaard... D.A.S. stelt onmiddellijk een advocaat aan voor de verdediging.

 • 10. Materiaal met kwaliteitsgebreken - Algemene contracten
  De computerprogramma's draaien vierkant. De patiŽntenfiches zijn verloren en maanden werk is verloren. Ondanks herhaaldelijke aanvragen weigert de leverancier van de software een tegemoetkoming. Een ingebrekestelling van D.A.S. met de eis tot schadevergoeding levert onmiddellijk een bevredigende regeling op.

 • 11. De verzekeraar komt niet tussen - Verzekeringscontracten
  De B.A.-beroepsverzekering roept een zware fout in van de paramedicus en weigert de tussenkomst: de paramedicus zou zelf moeten instaan voor de vergoeding aan de patiŽnt. Dankzij de juridische argumenten van D.A.S. wordt de B.A.-verzekeraar verplicht tussen te komen.

 • 12. De patiŽnt betaalt de erelonen niet – Algemene contracten
  De paramedicus heeft de patiŽnt de certificaten voor geleverde prestaties afgeleverd zonder het geld te innen. De patiŽnt beloofde te betalen na de terugbetaling van het ziekenfonds. Het achterstallige bedrag volgt echter niet. Uiteindelijk besluit de paramedicus de juridische dienst van D.A.S. het bedrag te laten invorderen.

 • 13. In de clinch met de fiscus - Fiscaal recht
  De belastingcontroleur kan niet overtuigd worden van een aantal terechte aftrekposten. De paramedicus aanvaardt deze stelling niet en dagvaardt de fiscus via de gespecialiseerde advocaat die de paramedicus van D.A.S. mag aanstellen.

 • 14. Brand in het kabinet - Rechtsbijstand na brand
  De expert van de brandverzekeraar raamt de schade op 64.450,32 EUR. De paramedicus en zijn verzekeringsmakelaar gaan hier absoluut niet mee akkoord. Dankzij de tegenexpert, aangesteld door D.A.S., wordt de vergoeding aanzienlijk opgetrokken.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS