ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - BEENHOUWER


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor de beroepsactiviteit van beenhouwer, slager, traiteur, wild- en gevogeltehandel, charcuterie en delicatessen.

Een winkel met maximaal 10 personen (zaakvoerders inbegrepen).


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Voedselvergiftiging - strafrechtelijke verdediging
  Verschillende klanten worden zwaar ziek na het eten van vlees: "voedselvergiftiging" luidt de diagnose van de arts. De beenhouwer wordt vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Dankzij de advocaat die hij op kosten van D.A.S. kan aanstellen wordt zijn zaak niet gesloten en komt hij er met een lichte boete vanaf.

 • 2. Onvoorzichtigheid tijdens de uitoefening van het beroep - Burgerlijke verdediging
  Tijdens het leveren van een barbecueschotel aan huis steekt de beenhouwer onvoorzichtig de straat over. Gevolg: een automobilist moet uitwijken en sterft. Net daarvoor heeft de winkelier echter enkele borreltjes gedronken en omwille van deze zware fout weigert de verzekeraar B.A.-Uitbating dekking. De erfgenamen van het slachtoffer eisen van de winkelier persoonlijk een vergoeding van 91.931 EUR. D.A.S. neemt de verdedigingstaak van de B.A.-verzekeraar over en waakt over de burgerlijke belangen van de beenhouwer zodat de aansprakelijkheid verdeeld wordt over beide partijen.

 • 3. De verzekeraar weigert tussen te komen - Verzekeringscontracten
  Een occasionele hulp is slachtoffer van een zwaar arbeidsongeval. Deze werd echter niet ingeschreven en de arbeidsongevallenverzekeraar verhaalt de volledige uitbetaalde vergoeding aan deze hulp: 116.509 EUR op de zaakvoerder! Een faillissement hangt boven het hoofd van de beenhouwer. D.A.S. verdedigt hem tegenover zijn eigen arbeidsongevallenverzekeraar.

 • 4. De lichtreclame mag niet branden – Administratief recht
  De fonkelnieuwe zaak van traiteur A. is nog maar pas geopend, de lichtreclame doet het prima. Maar de gemeente ziet het anders... Het paneel zou het residentieel karakter van de wijk schade toebrengen en moet veel bescheidener... De traiteur wenst zijn zaak echter duidelijk te etaleren en gaat in beroep tegen deze beslissing. D.A.S. verdedigt de belangen van de traiteur.

 • 5. De nieuwe diepvriesinstallatie vriest niet goed - Algemene contracten
  De nieuwe diepvriesinstallatie vertoont na enige tijd enkele merkwaardige gebreken en de fabrikant beschuldigt de beenhouwer van verkeerd gebruik van het materiaal. Na enkele herstelbeurten geraakt het euvel opgelost. De uiteindelijke afrekening voor de herstellingen valt de slager zwaar op de maag... Dankzij de tussenkomst van D.A.S. erkent de fabrikant toch dat het om een fabricagefout ging. De herstellingen zijn op kosten van de leverancier.

 • 6. Het vlees is taai ! - Algemene contracten
  Het bestelde kwaliteitsvlees blijkt bij levering van ondermaatse kwaliteit te zijn. De beenhouwer eist uistekende waar van zijn vleesleverancier en stuurt de gehele zending terug. De groothandel gaat echter niet akkoord en eist betaling. Het geschil zit muurvast zodat de beenhouwer uiteindelijk gedagvaard wordt. Dankzij de advocaat die D.A.S. gelast voor de verdediging van de beenhouwer, wordt het geschil opgelost.

 • 7. In de clinch met de fiscus? – Fiscaal recht
  De belastingcontroleur kan niet overtuigd worden van een aantal terechte aftrekposten. De beenhouwer aanvaardt deze stelling niet en dagvaardt de fiscus op kosten van D.A.S.

 • 8. De nieuwe toonbank valt te klein uit - Onroerende goederen
  De beenhouwer laat een interieuraanpassing in zijn beenhouwerij uitvoeren maar het resultaat is ondermaats. De zaakvoerder eist een aantal aanpassingen. De kosten zijn echter buitensporig. De beenhouwer meent dat de kosten niet integraal op hem afgewenteld mogen worden. D.A.S. verdedigt de beenhouwer tegenover een weerspannige firma en lost het geschil minnelijk op.

 • 9. Miserie met informatica - Algemene contracten
  Het pas geÔnstalleerde computersysteem ter optimalisatie van de dienstverlening werkt niet naar behoren en de computerleverancier laat de traiteur in de kou staan. Er moet een advocaat, betaald door D.A.S., aan te pas komen om de zaak voor de rechtbank uit te vechten.

 • 10. Huurcontract winkelpand is waterdicht – Onroerende goederen
  De beenhouwer is zeer tevreden met zijn nieuwe winkelpand. Prima ligging en niet te duur. Na een eerste zware regenbui, stelt hij echter vast dat het dak allesbehalve waterdicht is. De verhuurder geeft geen enkel gehoor. De beenhouwerij lijdt behoorlijk wat schade. De D.A.S-jurist stelt de onwillige eigenaar in gebreke en eist onmiddellijke reparatie. De verhuurder plooit onder deze druk en start de nodige werken.

 • 11. De koelinstallatie functioneert niet goed – Algemene contracten
  De spiksplinternieuwe koelinstallatie is onbetrouwbaar. De ingestelde frisse temperatuur wordt niet altijd gehaald, zodat het opgeslagen vlees veel te snel bederft. De installateur wordt door D.A.S. in gebreke gesteld voor het economisch verlies. De betrokken firma weigert alle medewerking en wordt uiteindelijk voor de rechtbank gedaagd. D.A.S. betaalt alle erelonen en gerechtskosten.

 • 12. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een verkeersongeval loopt de beenhouwer een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise in het kader van de polis "Gewaarborgd Inkomen" stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de beenhouwer onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan hij via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

 • 13. Klant glijdt uit – Verdediging in strafzaken
  Zware regenval en kletsnatte klanten hebben de tegelvloer zeer glibberig gemaakt. Een oudere dame glijdt uit en moet met een heupfractuur naar het ziekenhuis gebracht worden. De beenhouwer wordt geconfronteerd met een zware schadeclaim en een strafrechtelijke vervolging.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS