ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - FOTOGRAAF


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor fotograaf en winkel foto en videomateriaal.

Een winkel met maximaal 10 personen (zaakvoerders inbegrepen).


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Wet op de privacy - Strafrechtelijke verdediging
  De fotograaf is bijzonder trots op de huwelijksreportage die hij gemaakt heeft en besluit de foto's in de etalage uit te stellen. Het jong gehuwde stel heeft echter geen toestemming voor deze publieke vertoning gegeven en vervolgt de fotograaf wegens inbreuk op de bescherming van het privť-leven. Dankzij de door D.A.S. aangestelde advocaat loopt de zaak op een sisser af.

 • 2. Onvoorzichtigheid tijdens de uitoefening van het beroep – Burgerlijke verdediging
  Na de fotosessie van een gouden huwelijksfeest, steekt de fotograaf onvoorzichtig de straat over. Gevolg : een automobilist moet uitwijken en sterft. Net daarvoor heeft de fotograaf echter enkele borreltjes mogen drinken en omwille van deze zware fout weigert de verzekeraar B.A.-Uitbating dekking. De erfgenamen van het slachtoffer eisen van de fotograaf persoonlijk een vergoeding van 91.931 EUR. D.A.S. neemt de verdedigingstaak van de BA-verzekeraar over en waakt over de burgerlijke belangen van de fotograaf zodat de aansprakelijkheid verdeeld wordt over beide partijen.

 • 3. De verzekeraar weigert tussen te komen - Verzekeringscontracten
  Een occasionele hulp is slachtoffer van een zwaar arbeidsongeval. Deze werd echter niet ingeschreven en de arbeidsongevallenverzekeraar verhaalt de volledige uitbetaalde vergoeding aan deze hulp: 116.509 EUR! op de zaakvoerder. Een faillissement hangt boven het hoofd van de fotograaf. D.A.S. verdedigt hem tegenover zijn eigen arbeidsongevallenverzekeraar.

 • 4. De foto's ontwikkelen niet goed - Algemene contracten
  Het nieuwe ontwikkelapparaat vertoont na enige tijd enkele merkwaardige gebreken en de leverancier beschuldigt de fotograaf van verkeerd gebruik van dit dure fotografiemateriaal. Na enkele herstelbeurten geraakt het euvel opgelost. De uiteindelijke afrekening voor de herstellingen valt de fotograaf zwaar op de maag... Dankzij de tussenkomst van D.A.S. erkent de fabrikant toch dat het om een fabricagefout ging. De herstellingen zijn op kosten van de leverancier.

 • 5. Het fotomateriaal is van slechte kwaliteit - Algemene contracten
  De chemische samenstelling van de geleverde ontwikkelaar is verkeerd. De hele film is mislukt. Via de chemisch expert, aangesteld door D.A.S. verkrijgt de fotograaf een schadevergoeding van 1.797,20 EUR!

 • 6. De lichtreclame mag niet branden – Administratief recht
  De gloednieuwe zaak is nog maar pas geopend, de lichtreclame doet het prima... Maar de gemeente ziet het anders. Het paneel zou het residentieel karakter van de wijk schade toebrengen en moet veel bescheidener... De fotograaf wenst zijn zaak echter duidelijk te etaleren en gaat in beroep tegen deze beslissing. D.A.S. verdedigt de belangen van de fotografiewinkel.

 • 7. Ongeval bij de leverancier – Burgerlijk verhaal
  Tijdens een bedrijfsbezoek bij de leverancier van foto- en filmtoestellen, valt er een zware doos goederen op de fotograaf die hierdoor een belangrijke invaliditeit oploopt. D.A.S. eist een vergoeding ter compensatie van de invaliditeit vermeerderd met de morele schade.

 • 8. De website is onzichtbaar – Algemene contracten
  De fotograaf gaat in op het aantrekkelijk aanbod om via een gemeenschappelijke aanpak een eigen website op internet te lanceren. Ondanks de zware investering blijft de beloofde kwaliteitsvolle website weg. Na diverse aanmaningen en een officiŽle ingebrekestelling besluit de handelaar het dossier aan D.A.S. door te spelen. Deze stelt een advocaat aan die een doorbraak forceert en het contract laat verbreken wegens misleidende praktijken.

 • 9. In de clinch met de fiscus - Fiscaal recht
  Wegens een zware allergie aan zijn handen kan de fotograaf niet meer fulltime werken. De verzekering gewaarborgd inkomen stort hem de contractueel overeengekomen vergoeding. De belastingcontroleur kan echter niet overtuigd worden dat dit "inkomen" niet in rekening gebracht mag worden. De fotograaf dient zich te verweren voor de rechtbank en dagvaardt de fiscus op kosten van D.A.S.

 • 10. Onbetaalde rekening – Algemene contracten
  Na een aantal belangrijke reportages voor een groot bedrijf is de rekening flink opgelopen. Op de diverse aanmaningen tot betalen volgen telkens de nodige beloftes, maar de betaling blijft weg. De ingebrekestelling van de jurist van D.A.S. toont de zaakvoerder van het bedrijf dat het de fotograaf menens is en dat hij zich gewapend heeft tegen wanbetalers. Deze actie ressorteert onmiddellijk effect. De betaling volgt prompt.

 • 11. Beschadigde of verloren films – Algemene contracten
  De unieke wereldreis van een klant blijkt verloren te zijn gegaan. De zaakvoerder is bereid de schade te vergoeden, maar de klant vraagt een exorbitante morele schadevergoeding. Het laboratorium dat verantwoordelijk is voor het verlies werkt ernstig tegen. Geconfronteerd met deze dubbele problematiek vraagt de fotograaf de tussenkomst van D.AS.

 • 12. De filmcamera neemt niets op – Algemene contracten
  De dure filmcamera van de klant weigert blijkbaar alle dienst. Na onderzoek en reparatie wordt vastgesteld dat de camera in het water gevallen is. De kosten kunnen niet onder de garantie ten laste genomen worden. De klant weigert echter de herstellingsfactuur van 360 EUR te betalen. De D.A.S. juristen bemiddelen in dit dossier en weten 250 EUR te recupereren.

 • 13. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een verkeersongeval loopt de fotograaf een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise in het kader van de polis "Gewaarborgd Inkomen" stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de fotograaf onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan hij via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

 • 14. Klant glijdt uit – Verdediging in strafzaken
  Zware regenval en kletsnatte klanten hebben de tegelvloer zeer glibberig gemaakt. Een oudere dame glijdt uit en moet met een heupfractuur naar het ziekenhuis gebracht worden. De fotograaf wordt geconfronteerd met een zware schadeclaim en een strafrechtelijke vervolging.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS