GOVERNANCE


De jaarlijkse rapporten zijn beschikbaar op de volgende websites:Aandeelhouderschap

Fusie D.A.S. Rechtsschutz AG en Ergo Versicherung Aktiengesellschaft AG.

D.A.S. heeft een sterke internationale structuur met zetels in 17 Europese landen, maar ook in Canada en binnenkort in de Verenigde Staten.

Van oudsher werden deze zetels aangestuurd vanuit de moedermaatschappij D.A.S. Duitsland met hoofdzetel in MŁnchen.

Sinds 1 juni 2015 is D.A.S. Duitsland geen aparte juridische entiteit meer en is volledig opgegaan in haar moeder, ERGO Versicherung AG met hoofdzetel in DŁsseldorf.

Het merk D.A.S. blijft echter onveranderd bestaan in Duitsland en internationaal.

Omdat deze nieuwe structuur van belang is voor de klanten van D.A.S. Duitsland die in BelgiŽ verblijven heeft men dit aan de Nationale Bank van BelgiŽ moeten melden voor goedkeuring en publicatie in het Staatsblad. De polissen uitgegeven door D.A.S. Duitsland worden immers volledig overgenomen door ERGO Versicherung AG.

Dit heeft echter op geen enkele manier betrekking op de polissen uitgegeven door D.A.S. nv in BelgiŽ.

Wat wijzigt er voor D.A.S. nv in BelgiŽ?

De aandeelhouderstructuur wijzigt waarbij de voormalige grootmoeder (ERGO DŁsseldorf) de moeder wordt van D.A.S. nv. De bestaande financiŽle rapporteringslijnen worden echter niet gewijzigd. De nieuwe aandeelhouderstructuur vindt u hier.

Heeft dit invloed op de onafhankelijkheid van D.A.S. in BelgiŽ?

In BelgiŽ wijzigt er niets aan de organisatie, noch aan de modus operandi. D.A.S. heeft geen rechtstreekse financiŽle en/of operationele banden met andere verzekeraars in BelgiŽ en kan dus net als voorheen een volledig zelfstandig en autonoom beheer garanderen van de geschillen van haar klanten. D.A.S. blijft dus borg staan voor een objectieve en optimale verdediging van de belangen van de klant.


Raad van bestuur

Deze bestaat uit :

 • de heer Lars VON LACKUM, niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter
 • de heer Thomas JANNAKOS, niet-uitvoerend bestuurder
 • de heer Andreas MILTZ, niet-uitvoerend bestuurder
 • de heer Christian DEFRANCQ, niet-uitvoerend en onafhankelijke bestuurder
 • de heer MichaŽl MOHR, niet-uitvoerend en onafhankelijke bestuurder
 • mevrouw Erika VAN DYCK, uitvoerend bestuurder, C.E.O., voorzitter Directiecomitť
 • de heer Patrick BAUCY, uitvoerend bestuurder, C.O.O., lid Directiecomitť
 • de heer Xavier DE LAUNOIS, uitvoerend bestuurder, C.R.O., lid Directiecomitť


Organogram

Raadpleeg hiervoor de pagina Contact waar u de organigrammen van zowel de maatschappelijke zetel als de regionale kantoren terugvindt.

De documenten die de door ons toegepaste principes van governance behandelen, kunnen door middel van een schriftelijke aanvraag verkregen worden.

Verslag over de Solvabiliteit
en FinanciŽle toestand

Invitation for Tenders
for the Audit Engagement

D.A.S. Sociťtť anonyme belge d'assurances de Protection Juridique, Brussels, Belgium
DKV Belgium S.A./N.V., Brussels, Belgium
ERGO Insurance N.V., Brussels, Belgium

The above-mentioned companies intend to put the engagement for the audit of the annual financial statements and of the annual reports for the financial years 2020, 2021 and 2022 (1 January to 31 December) out to tender in accordance with Article 16 of Regulation (EU) no. 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and in accordance with local legislation. The invitation for tenders will include the audit of Solvency II and the review of the condensed financial statements and the management reports for the first half of the financial years 2020, 2021 and 2022.

We would draw your attention to the simultaneous invitation for tenders for the audit engagement for the financial year 2020 for MŁnchener RŁckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in MŁnchen and other subsidiaries included in the consolidated financial statements.

Auditors and audit firms may advise their interest in participating in the invitation for tenders by
6 p.m. CET on 28 February 2018 via the contact address Audit_Tender@munichre.com using the form provided on Munich Re’s homepage.

 • https://www.munichre.com/de/group/company/corporate-governance/auditors-report/index.html
 • Further information will be sent after the above-mentioned deadline of 28 February 2018 to the auditors and audit firms who have advised their interest in participating.

  HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS