ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - HUISARTS


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor: huisarts, algemene geneeskunde, dokter.


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Schade aan het kabinet - Burgerlijk verhaal
  De medische praktijk loopt schade op door constructiewerken van de buurman. Een grondverzakking en barsten in de muren brengen de stabiliteit van het gebouw in het gedrang. D.A.S. vordert de integrale schade op de aansprakelijke aannemer.

 • 2. Geschil met patiŽnt - Burgerlijk verhaal
  Tijdens de wachtdienst wordt de arts gemolesteerd door een drugsverslaafde. De arts heeft ernstige verwondingen en materiŽle schade. D.A.S. keert zich tegen de dader en regelt een minnelijke schadevergoeding.

 • 3. Het RIZIV doet moeilijk - Administratief recht
  Het RIZIV trekt een prestatie in twijfel die dokter A sinds vele jaren in rekening brengt. Op basis van deze controle is het RIZIV van plan een terugbetaling te eisen met betrekking tot de laatste twee jaren. Gezien de oprechtheid van de arts en de onduidelijkheid over de precieze interpretatie van deze prestatie, wordt de zaak voor de Beperkte kamer van de Dienst voor Medische controle van het RIZIV gebracht. D.A.S. betaalt alle kosten voor de verdediging, met inbegrip van de vrij gekozen advocaat.

 • 4. Lichamelijke letsels - Burgerlijk verhaal
  Op weg naar een patiŽnt wordt de arts gebeten door een agressieve Rottweiler. Niet alleen is zijn broek zwaar gehavend, door zijn kwetsuren is hij een paar weken arbeidsongeschikt. D.A.S. zet zich in om de belangen van de arts te verdedigen.

 • 5. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Door een zware nalatigheid in de diagnose bij een patiŽnt, ontstaan zware complicaties. De arts wordt vervolgd wegens aantasting op de fysische integriteit (art. 418 Strafwetboek). D.A.S. betaalt een advocaat en alle kosten.

 • 6. De wet overtreden? Verdediging in strafzaken
  Er wordt klacht neergelegd tegen de arts wegens schending van het beroepsgeheim. D.A.S. betaalt een advocaat en alle kosten.

 • 7. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een verkeersongeval loopt de huisarts een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de arts onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan de arts via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

 • 8. Aansprakelijk, maar de B.A.-verzekeraar komt niet tussen? - Burgerlijke verdediging
  De huisarts verandert van verzekeraar B.A.-beroep. Helaas definieert de nieuwe verzekeraar het schadegeval op een andere wijze. Niet de datum van de aangifte wordt in aanmerking genomen maar de datum van de medische handeling die aanleiding gaf tot de klacht. Hierdoor is er geen dekking voor een schadeclaim! D.A.S. neemt de burgerlijke verdediging waar.

 • 9. Het RIZIV doet moeilijk - Administratief recht
  Een geschil omtrent de erkenning van accreditatie-uren met het RIZIV. D.A.S. stelt een advocaat aan voor de verdediging van de belangen van de huisarts bij de Raad van State en betaalt alle kosten.

 • 10. De Orde van Geneesheren ligt dwars - Disciplinaire verdediging
  Dokter Y wordt geconfronteerd met een beslissing van de Provinciale Raad. Deze gaf geen toelating voor de opening van een tweede spreekuur in een naburige gemeente omdat deze nieuwe consultatie niet beantwoordde aan een reŽle noodzaak en niet in het belang van de patiŽnten was. Dankzij de persoonlijke advocaat van dokter Y door D.A.S. betaald, herzag de Nationale Raad van de Orde de beslissing van de Provinciale Raad.

 • 11. Alcoholintoxicatie - Disciplinaire verdediging
  De huisarts heeft ter gelegenheid van de geboorte van een tweeling samen met de gelukkige ouders enkele glaasjes champagne gedronken. Hij wordt echter dringend opgeroepen bij een zware crisis bij een patiŽnt. Deze apprecieert de alcoholgeur absoluut niet en legt klacht neer bij de Orde van geneesheren. Deze treft zware maatregelen tegen de arts. D.A.S. neemt de disciplinaire verdediging waar.

 • 12. Personeelsverwikkelingen - Arbeids- en sociale rechtsbijstand
  De medische secretaresse is meer ziek dan de patiŽnten... De ontslagbrief valt echter niet in goede aarde. Gesteund door de vakbond wordt de arts voor de arbeidsrechtbank gedaagd. Gelukkig kan hij rekenen op de gespecialiseerde advocaat die D.A.S. voor hem betaalt.

 • 13. De telefooncentrale ligt al dagen plat - Algemene contracten
  Hoe kan een huisarts werken als zijn telefoon het niet doet? De ettelijke klachten van dokter B. vallen in dovemansoren. Pas als de juristen van D.A.S. de telefoonmaatschappij, via een ingebrekestelling, dreigen met dagvaarding en een hoge schade-eis, komt er schot in de zaak...

 • 14. De boekhouder doet zijn werk niet - Algemene contracten
  Als drukbezet arts moet je de boekhouding uitbesteden. Maar de door de arts aangestelde accountant is bijzonder slordig te werk gegaan, waardoor de arts alles moet laten overdoen. Uiteraard betaalt hij de hoge afrekening niet. Maar hij wordt voor het "achterstallig bedrag" gedagvaard... D.A.S. stelt onmiddellijk een advocaat aan voor de verdediging.

 • 15. Materiaal met kwaliteitsgebreken - Algemene contracten
  De computerprogramma's draaien vierkant. De patiŽntenfiches zijn verloren en maanden werk is verloren. Ondanks herhaaldelijke aanvragen weigert de leverancier van de software een tegemoetkoming. Een ingebrekestelling van D.A.S. met de eis tot schadevergoeding levert onmiddellijk een bevredigende regeling op.

 • 16. De verzekeraar komt niet tussen - Verzekeringscontracten
  De B.A.-beroepsverzekering roept een zware fout in van de huisarts en weigert de tussenkomst : de arts zou zelf moeten instaan voor de vergoeding aan de patiŽnt. Dankzij de juridische argumenten van D.A.S. wordt de B.A.-verzekeraar verplicht tussen te komen.

 • 17. De patiŽnt is overleden - Strafrechtelijke verdediging
  Een liposuctiebehandeling loopt slecht af. Ondanks alle voorzorgen raakt de patiŽnt in coma en overlijdt op weg naar het ziekenhuis. De arts wordt vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. D.A.S. betaalt de advocaat die de arts zelf gekozen heeft en alle gerechtskosten.

 • 18. In de clinch met de fiscus - Fiscaal recht
  De belastingcontroleur kan niet overtuigd worden van een aantal terechte aftrekposten. De arts aanvaardt deze stelling niet en dagvaardt de fiscus via de gespecialiseerde advocaat die de huisarts van D.A.S. mag aanstellen.

 • 19. Brand in het kabinet - Rechtsbijstand Na Brand
  De expert van de brandverzekeraar raamt de schade op 64.450,32 EUR. De huisarts en zijn verzekeringsmakelaar gaan hier absoluut niet mee akkoord. Dankzij de tegenexpert aangesteld door D.A.S. wordt de vergoeding aanzienlijk opgetrokken.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS