HORECA


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor cafť, restaurant, snackbar, hotel, tearoom, herberg, crŤmerie, broodjeszaak, ijssalon, cafetaria, zelfbedieningsrestaurant, bar, nachtclub, pizzeria, gastenkamers, vakantieboerderij, dancing, discotheek, grill, jeugdherberg, koffiehuis en motel.

Maximaal 10 personen in dienst (inclusief zaakvoerders). Voor ondernemingen met meer personen in dienst verwijzen we naar de rechtsbijstand op maat.


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Voedselvergiftiging - Strafrechtelijke verdediging
  Een klant wordt zwaar ziek na het eten van een maaltijd. "Voedselvergiftiging door salmonella bij de kipbereidingen" luidt de diagnose van de arts. De horecazaak wordt vervolgd wegens onvoldoende hygiŽnische maatregelen en het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Dankzij de advocaat die de zaakvoerder op kosten van D.A.S. kon aanstellen, wordt zijn zaak niet gesloten en komt hij er met een lichte boete vanaf.

 • 2. Spetterende activiteiten - Strafrechtelijke verdediging

  Tijdens de eindejaarsfeesten wordt voor de gasten van het restaurant vuurwerk afgestoken. Een van de werknemers die het vuurwerk hanteert wordt ernstig gewond. Het restaurant wordt vervolgd wegens nalatigheid in het nemen van voldoende beschermende maatregelen.

 • 3. Schade aan de horecazaak – Burgerlijk verhaal
  Brand in een naburige pand veroorzaakt zware schade aan de horecazaak. Niet alleen is het voedsel en het meubilair geruÔneerd door roetschade, de opruimingswerken veroorzaken enkele dagen verlies aan inkomsten. D.A.S. stelt een vordering in tegen de aansprakelijke partij om de integrale schade te vorderen.

 • 4. De verbeteringswerken vallen tegen – Algemene contracten
  Voor het restaurant wordt door een interieurspecialist een volledig nieuwe look gecreŽerd. Het resultaat is echter ondermaats. De zaakvoerder eist een aantal aanpassingen. De kosten zijn echter buitensporig. De zaakvoerder meent dat de kosten niet integraal op hem afgewenteld mogen worden. D.A.S. verdedigt de horecaonderneming tegenover een weerspannige firma en lost het geschil minnelijk op.

 • 5. De verzekeraar komt niet tussen! - Verzekeringscontracten
  Een occasionele hulp is slachtoffer van een zwaar arbeidsongeval. Deze werd echter niet ingeschreven en de arbeidsongevallenverzekeraar verhaalt de volledige uitbetaalde vergoeding aan deze hulp ( € 116.509 ) op de zaakvoerder! Een faillissement hangt boven het hoofd van de horecazaak. D.A.S. verdedigt hem tegenover zijn eigen arbeidsongevallenverzekeraar.

 • 6. De parking wordt onteigend – Administratief recht
  Grootse plannen van de gemeente om de verkeersknooppunten op te lossen, maar de ruime parking van de onderneming moet eraan geloven. De zaakvoerder ontvangt een bericht waarbij de onteigening aangekondigd wordt, maar gaat uiteraard niet zo maar akkoord met dit voorstel. D.A.S. vecht de beslissing aan voor de Raad van state en verkrijgt een correcte schadevergoeding.

 • 7. De verzekeraar weigert tussen te komen – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een schadegeval weigert de BA uitbating de tussenkomst omdat "elkeen met de vereiste vakkennis zulk een schadegeval had moeten voorzien". De verzekeringsmakelaar gaat echter niet akkoord met deze interpretatie en roept de hulp van D.A.S. in.

 • 8. Einde van een arbeidscontract – Arbeids- en Sociaal recht
  De onderneming werkt met een zelfstandig vertegenwoordiger. Na enige tijd besluit de zaakvoerder het contract te beŽindigen. De ex-medewerker start echter een procedure om het contract als een arbeidscontract te laten kwalificeren. Het RIZIV zou dan van de onderneming de betaling van alle sociale bijdragen opeisen. Hierdoor dreigt een faillissement. Dankzij de D.A.S.–verdediging wordt het contract niet als een arbeidscontract bestempeld.

 • 9. Handelshuur – Huurrechtsbijstand
  De horecazaak huurt een handelspand op een ideale ligging en de zaken lopen goed. Het gebouw wordt echter verkocht en de nieuwe eigenaar stuurt onmiddellijk een opzeg zonder de wettelijke verplichtingen te respecteren. Dankzij de advocaat die de onderneming op kosten van D.A.S. kon aanstellen wordt de opzeg als onwettig erkend.

 • 10. In de clinch met de fiscus – Fiscaal recht
  Op basis van een factuur van producten die de onderneming verwerkt, wordt de totale omzet van de onderneming flink naar boven afgerond. Besprekingen met de controleur hebben geen effect op de aanslagwijze. De onderneming besluit de taxatie aan te vechten voor de rechtbank.

 • 11. Schade aan onroerend goed - Rechtsbijstand Na Brand
  Ten gevolge van een stormschade, eist de verzekerde een correcte schadevergoeding. De verzekeraar weigert tussen te komen en verwijst naar een clausule die schade aan bepaalde delen van het gebouw uitsluit. De horeca-uitbater gaat niet akkoord met deze interpretatie. D.A.S. onderzoekt de rechten van zijn verzekeringsnemer en neemt de kosten ten laste van een adequate verdediging (expert, advocaat...).

 • 12. Geen dekking voor dronkenschap – Burgerlijke verdediging
  Op een congres voor horeca-uitbaters heeft de verzekerde enkele borreltjes gedronken. In goede stemming steekt hij zeer onvoorzichtig een straat over en veroorzaakt een zwaar ongeval. Omwille van deze zware fout weigert de verzekeraar B.A.-Uitbating dekking. De erfgenamen van het slachtoffer eisen van de restauranthouder persoonlijk een vergoeding van € 91.931. D.A.S. neemt de verdedigingstaak van de BA-verzekeraar over en waakt over de burgerlijke belangen.

 • 13. Uitslaande brand - Rechtsbijstand Na Brand
  De verzekeraar Brand raamt de schade van een brand op € 32.000. Dit is onvoldoende. D.A.S. stelt een tegenexpert aan en procedeert verder voor de rechtbank om een hogere tussenkomst te verkrijgen.

 • 14. De website is onzichtbaar – Algemene contracten
  De restauranthouder gaat in op het aantrekkelijk aanbod om via een gemeenschappelijke aanpak een eigen website op Internet te lanceren. Ondanks de zware investering blijft de beloofde kwaliteitsvolle website weg. Na diverse aanmaningen en een officiŽle ingebrekestelling besluit de handelaar het dossier aan D.A.S. door te spelen. Deze stelt een advocaat aan die een doorbraak forceert en het contract laat verbreken wegens misleidende praktijken.

 • 15. Het salaris is onvoldoende – Arbeids- en sociale rechtsbijstand
  De motivatie en inzet van de hulp is onvoldoende en de zaakvoerster besluit een einde te maken aan het arbeidscontract. De bediende consulteert echter haar vakbond die vaststelt dat het salaris niet conform is met het vereiste gegarandeerde minimum. Zij eist het achterstallige loon plus de eindejaarspremies en interesten. De juridische dienst van D.A.S. onderzoekt of de eisen gegrond zijn en bemiddelt in het geschil.

 • 16. Problemen met sociale wetgeving – Arbeids – en sociale rechtsbijstand
  De zelfstandige stelt onregelmatigheden vast in de berekening van de bijdragen voor de R.S.Z. Een gesprek met de betrokken dienst levert niets op. De onderneming verzoekt D.A.S. om het conflict op te lossen.

 • 17. Lichamelijke letsels – Burgerlijk verhaal
  De hoteluitbater wordt op de vismijn waar hij zijn wekelijkse voorraad wilde bestellen, aangereden door een zware vrachtwagen. D.A.S. verdedigt de rechten en vordert de integrale lichamelijke, materiŽle en economische schade terug op de aansprakelijke automobilist en diens verzekeraar.

 • 18. Beveiligingsbedrijf verleent slechte service – Algemene Contracten
  Na enkele inbraken heeft de snackbar een beveiligingsbedrijf onder de arm genomen die een alarmsysteem installeert met een rechtstreekse lijn naar de centrale van het bedrijf. De maandelijkse factuur loopt wel hoog op en de zaakvoerder stelt vast dat de beveiligingsfirma iedere keer dat het alarm afgaat de kosten in rekening brengt. Volgens de D.A.S.-klant is het alarmsysteem slecht afgesteld en hij is niet van plan deze onnodige kosten te vereffenen. Dankzij de tussenkomst van D.A.S. wordt in een minnelijke regeling vastgesteld dat het alarmsysteem defecten vertoont en worden de extra kosten geschrapt.

 • 19. Leverancier doet deur dicht – Algemene contracten
  Het hotel A heeft voor zijn verschillende ingangen nieuwe aluminium deuren besteld. Na een tijdje stelt de hotelier vast dat het aluminium begint af te bladeren. De klacht bij de leverancier valt in dovemansoren: de deuren zijn niet voor buiten geschikt en de firma maakt zelfs geen buitendeuren... De juridische dienst van D.A.S. neemt het dossier onder de loep en stelt vast dat de bestelbon wel degelijk over buitendeuren spreekt. Na een stevige in gebreke stelling volgt een correcte schadevergoeding voor de D.A.S. verzekerde.

 • 20. Computer crasht tezamen met randapparatuur – Algemene contracten
  De horeca - onderneming heeft een multifunctionele printer gekocht die ook kan dienen als fax en kopieermachine. Werkte perfect met de bestaande computer. Tot de computer crashte...Dan maar een nieuwe computer aangeschaft! Maar... de printer werkt niet op de nieuwe computer daar het een oud model uit 1999 is! Dit werd de klant nooit verteld. De zelfstandige voelt zich bedrogen en eist zijn investering terug. Door de bemiddeling van D.A.S. krijgt de onderneming een actuele printer die prima werkt op de nieuwe computer.

 • 21. Een klant mag je niet dronken voeren – Verdediging in strafzaken
  Een reeds aangeschoten bezoeker bestelt in het restaurant nogmaals grote hoeveelheden drank. Ver boven zijn theewater verlaat de klant het restaurant en veroorzaakt een zwaar verkeersongeval. De restauranthouder wordt vervolgd voor het schenken van alcohol aan een duidelijk dronken persoon (K.B. van 14.11.39). De restauranthouder riskeert een verbod om gedurende twee of meer jaar drank te mogen verkopen. D.A.S. betaalt de advocaat en de gerechtskosten.

 • 22. Problemen met het handelsfonds – Algemene contracten
  De uitbater van een goed draaiend cafť dat op een sportcomplex uitgebaat wordt, krijgt te horen dat er een einde gesteld wordt aan zijn handelsfonds. Hiermee gaat hij uiteraard niet zomaar akkoord. Hij wenst zich tegen deze plotse opzeg te verweren en dagvaardt de eigenaar van het handelsfonds. D.A.S. betaalt de kosten.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS