LAND- EN TUINBOUWONDERNEMINGEN


Landbouw


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor landbouw, akkerbouw, biologische landbouw, agrarische bedrijven en boomkwekerijen.


Tuinbouw


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor tuinbouw, groenteteelt, champignonkwekerij, aardappelteelt, fruitteelt, wijnbouw, bloementeelt en planten- en sierteelt.


Veeteelt


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor veeteelt, rundveehouderij, varkenshouderij, melkveehouder, paardenfokkerij, visteelt en pluimvee.


HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS