Top     Home


Omdat ik snel bij de nieuwe werkgever aan de slag kan gaan, zal ik mijn opzegtermijn niet volledig kunnen presteren.

Wat betekent dit? Kan D.A.S. advies geven?

Wettelijk gezien ben je een aanvullende opzeggingsvergoeding verschuldigd en dit voor de opzeggingstermijn die je niet nakomt. (art. 39 §1 wet arbeidsovereenkomsten). Concreet gezien kan dit dus neer komen op enkele weken / maanden loon.

Maar opgelet: dit kan zeer hoge kosten met zich meebrengen. Een groot deel van de rechtspraak oordeelt dat deze ontslagvergoeding op dezelfde wijze moet worden berekend als bij een opzeggingsvergoeding die de werkgever moet betalen. De wet maakt immers geen onderscheid tussen werkgever en werknemer.

Dit betekent dat men de vergoeding berekent op basis van het brutobedrag van het “lopende” loon (d.w.z. voor elke andere inhouding opgelegd door de sociale of fiscale wetgeving) en met inbegrip van de extralegale voordelen (zoals bv. bedrijfswagen, maaltijdcheques, forfaitaire vergoedingen, variabel loon, bonussen,…). Al snel kun je dus duizenden euro’s verschuldigd zijn.

Slechts een minderheid van de rechtspraak meent dat de berekeningsbasis voor de vergoeding het nettoloon van de werknemer moet zijn.

Het is hier dat D.A.S, en meer in het bijzonder onze dienst “Servicebox” voor u als werknemer een belangrijke rol kan spelen.

Een werkgever en werknemer kunnen immers steeds met wederzijdse toestemming een overeenkomst beëindigen via een dadingsovereenkomst. Hierbij zijn de partijen vrij al dan niet een opzeggingsvergoeding overeen te komen en het bedrag ervan vast te stellen. Zo kan hier bv. overeengekomen worden dat de vergoeding minder bedraagt dan de wettelijke vergoeding of bv. dat enkel een netto-vergoeding verschuldigd of er geen rekening moet worden gehouden met de extra-legale voordelen,…


Goed om te weten

D.A.S, en vooral onze dienst “Servicebox” staan werknemers in vele dossiers bij door te onderhandelen met werkgevers.

D.A.S. tracht voor de verzekerde werknemer de beste overeenkomst af te sluiten.

Weet dus dat, ondanks het feit dat de werkgever niet tot een akkoord gedwongen kan worden , we in de onderhandelingen regelmatig successen boeken en een dadingsovereenkomst af kunnen sluiten.


Berdien VAN DEN ABEELE

Legal Advisor
© D.A.S. Journaal, november 2017

D.A.S. Legal Advisors geven raad: Ik geef mijn ontslag bij mijn huidige werkgever omdat ik een nieuwe job gevonden heb. 01/2018