RECHTSBIJSTAND ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S


Elke zelfstandige of ondernemer krijgt juridische conflicten.

De oplossing? De rechtsbijstandverzekering van D.A.S. Er is rechtsbijstand voor iedereen.


D.A.S. biedt u verschillende formules.


Met de polis "Op maat" stelt u een eigen pakket samen:

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit, de omzet of specifieke situatie zijn bepaalde waarborgen wel of niet haalbaar. Op basis van het inlichtingenblad krijgt u van D.A.S. een offerte aangepast aan uw profiel. D.A.S. maakt dus een polis op maat van elk bedrijf.


Specifieke polissen voor bepaalde beroepen:

Voor bepaalde specifieke beroepen heeft D.A.S. formules gemaakt, die perfect beantwoorden aan de noden van die activiteiten. Met vergaande dekkingen... Zo zijn er polissen voor medici en paramedici, garagehouders, land- en tuinbouwers, middenstanders...


Raadpleeg uw professionele verzekeringsmakelaar.Waarborgen

Voorbeelden van
juridische conflicten


Premies


Polisvoorwaarden en informatiedocument (IPID)


BrochuresD.A.S.-Rechtbijstand - Zelfstandigen en firma's

  • Beroepsactiviteiten
  • Voertuigen

Uw Rechtsbijstand - Voertuig

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS