ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - BLOEMENWINKEL


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor kleinhandel bloemen en planten, florist en bloemenwinkel.

Een winkel met maximaal 10 personen (zaakvoerders inbegrepen).


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. De bestelling wordt niet correct uitgevoerd – Algemene contracten
  In de veiling wordt een uitzonderlijk pakket bloemen afgeroepen. De bloemist laat zijn interesse onmiddellijk blijken. Het blijkt echter dat hetzelfde lot aan twee handelaars werd toegekend. De juristen van D.A.S.dienen te bemiddelen om tot een goede minnelijke regeling te komen.

 • 2. Klant bedolven onder de bloemen - Strafrechtelijke verdediging
  Een bijzonder bloemenarrangement dat in een zware porseleinen pot aan het plafond hing, komt plots naar beneden op het hoofd van een klant. De winkelier wordt vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Dankzij de advocaat die hij op kosten van D.A.S. kon aanstellen, komt hij er met een lichte boete vanaf.

 • 3. Onvoorzichtigheid tijdens de uitoefening van het beroep – Burgerlijke verdediging
  Bij het leveren van een bloemstuk aan huis, steekt de bloemist onvoorzichtig de straat over. Gevolg: een automobilist moet uitwijken en sterft. Net daarvoor heeft de bloemist echter enkele borreltjes mogen drinken en omwille van deze zware fout weigert de verzekeraar B.A.-Uitbating dekking. De erfgenamen van het slachtoffer eisen van de bloemist persoonlijk een vergoeding van 91.931 EUR op de zaakvoerder. D.A.S. neemt de verdedigingstaak van de BA-verzekeraar over en waakt over de burgerlijke belangen van de bloemist zodat de aansprakelijkheid verdeeld wordt over beide partijen.

 • 4. De verzekeraar weigert tussen te komen - Verzekeringscontracten
  Een occasionele hulp is slachtoffer van een zwaar arbeidsongeval. Deze werd echter niet ingeschreven en de arbeidsongevallenverzekeraar verhaalt de volledige uitbetaalde vergoeding aan deze hulp: 116.509 EUR op de zaakvoerder! Een faillissement hangt boven het hoofd van de bloemist. D.A.S. verdedigt hem tegenover zijn eigen arbeidsongevallenverzekeraar.

 • 5. Bloemenautomaat moet verdwijnen – Administratief recht
  De fonkelnieuwe zaak is nog maar pas geopend, de klanten zijn enthousiast... Maar de gemeente ziet het anders... De bloemenautomaten staan te ver op de straat en moeten verdwijnen... De bloemist wenst zijn investering niet zomaar af te schrijven en gaat in beroep tegen deze beslissing. D.A.S. verdedigt de belangen van de bloemenwinkel.

 • 6. Ongeval bij de leverancier – Burgerlijk verhaal
  Tijdens een bezoek aan de veiling wordt de zaakvoerder aangereden door een zware vrachtwagen. De winkelier loopt hierdoor een belangrijke invaliditeit op. D.A.S. eist een vergoeding ter compensatie van de invaliditeit vermeerderd met de morele schade.

 • 7. In de clinch met de fiscus - Fiscaal recht
  Wegens een zware allergie aan zijn handen kan de bloemist niet meer fulltime werken. De verzekering gewaarborgd inkomen stort hem de contractueel overeengekomen vergoeding. De belastingcontroleur kan echter niet overtuigd worden dat dit "inkomen" niet in rekening gebracht mag worden. De winkelier dient zich te verweren voor de rechtbank en dagvaardt de fiscus op kosten van D.A.S.

 • 8. Onbetaalde rekening – Algemene contracten
  Na een aantal belangrijke leveringen aan een firma die geabonneerd is op wekelijkse boeketten is de rekening flink opgelopen. Op de diverse aanmaningen tot betalen volgen telkens de nodige beloftes, maar de betaling blijft weg. De ingebrekestelling van de jurist van D.A.S. toont de firma dat het de bloemist menens is en dat hij zich gewapend heeft tegen wanbetalers. Deze actie ressorteert onmiddellijk effect. De betaling volgt prompt.

 • 9. Huurcontract winkelpand is waterdicht – Onroerende goederen
  De winkelier is zeer tevreden met zijn nieuwe winkelpand. Prima ligging en niet te duur. Na een eerste zware regenbui, stelt hij echter vast dat het dak allesbehalve waterdicht is. De verhuurder geeft geen enkel gehoor. De winkel lijdt behoorlijk wat schade. De D.A.S-jurist stelt de onwillige eigenaar in gebreke en eist onmiddellijke reparatie. De verhuurder plooit onder deze druk en start de nodige werken.

 • 10. De koelinstallatie functioneert niet goed – Algemene contracten
  De spiksplinternieuwe koelinstallatie is onbetrouwbaar. De ingestelde frisse temperatuur wordt niet altijd gehaald, zodat heel wat bloemen te vlug verwelken. De installateur wordt door D.A.S. in gebreke gesteld voor het economisch verlies. De betrokken firma weigert alle medewerking en wordt uiteindelijk voor de rechtbank gedaagd. D.A.S. betaalt alle erelonen en gerechtskosten.

 • 11. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een verkeersongeval loopt de bloemist een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise in het kader van de polis "Gewaarborgd Inkomen" stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de bloemist onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan hij via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

 • 12. Klant glijdt uit –Verdediging in strafzaken
  Zware regenval en kletsnatte klanten hebben de tegelvloer zeer glibberig gemaakt. Een oudere dame glijdt uit en moet met een heupfractuur naar het ziekenhuis gebracht worden. De winkelier wordt geconfronteerd met een zware schadeclaim en een strafrechtelijke vervolging.

 • 13. De nieuwe toonbank valt te klein uit - Onroerende goederen
  De winkelier laat een interieuraanpassing in zijn winkel uitvoeren maar het resultaat is ondermaats. De zaakvoerder eist een aantal aanpassingen. De kosten zijn echter buitensporig. De bloemist meent dat de kosten niet integraal op hem afgewenteld mogen worden. D.A.S. verdedigt de winkelier tegenover een weerspannige firma en lost het geschil minnelijk op.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS