ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - APOTHEKER


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Schade aan de officina - Burgerlijk verhaal
  De apotheek loopt schade op door een voertuig dat op de drukke verkeersweg waaraan de apotheek ligt, de bocht mist. D.A.S. vordert de integrale vergoeding met inbegrip van de vrijstelling op de aansprakelijke chauffeur en diens verzekeraar.

 • 2. Geschil met patiŽnt - Burgerlijk verhaal
  Tijdens de wachtdienst wordt de apotheker gemolesteerd door een drugsverslaafde. D.A.S. keert zich tegen de dader en vordert de integrale schade met inbegrip van de economische verliezen terug.

 • 3. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  De oncoloog van het ziekenhuis heeft voor een jonge patiŽnt die chemotherapie krijgt per ongeluk 4 maal 160mg (in plaats van 4 maal 40 mg) voorgeschreven. De jongen overlijdt aan een overdosis. In de ziekenhuisapotheek had niemand iets opgemerkt. Daarom wordt ook hoofdapotheker P. vervolgd wegens aantasting op de fysische integriteit met de dood als gevolg (art.418 Strafwetboek). D.A.S. betaalt de advocaat en alle gerechtskosten.

 • 4. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  De homeopathische middelen verstrekt door de apotheker hebben zware onverwachte nevenwerkingen. De apotheek wordt strafrechtelijk vervolgd wegens het toebrengen van slagen en verwondingen. D.A.S. betaalt de advocaat en alle gerechtskosten.

 • 5. Aansprakelijk, maar de B.A.-verzekeraar komt niet tussen? - Burgerlijke verdediging
  De apotheker verandert van verzekeraar B.A.-beroep. Helaas definieert de nieuwe verzekeraar het schadegeval op een andere wijze. Niet de datum van de aangifte wordt in aanmerking genomen maar de datum van de medische handeling die aanleiding gaf tot de klacht. Hierdoor is er geen dekking voor een schadeclaim! D.A.S. neemt de burgerlijke verdediging waar.

 • 6. Het RIZIV doet moeilijk - Administratief recht
  De apotheker-titularis van de samkaart is nalatig en laat deze kaart gebruiken door de opvolger. Het RIZIV valt hierover en vervolgt de apotheker wegens het onrechtmatig gebruik. De kosten voor de verdediging zijn ten laste van D.A.S.

 • 7. Discussie met de Orde van Apothekers – Disciplinaire verdediging
  De apotheker dient voor de orde van Apothekers bijgestaan te worden door een advocaat. De rechtsbijstand van D.A.S. draagt alle kosten.

 • 8. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Er wordt klacht neergelegd tegen de apotheker wegens schending van het beroepsgeheim. D.A.S. betaalt een advocaat en alle kosten.

 • 9. Foutieve levering – Algemene contracten
  De magistrale bereiding heeft niet de juiste chemische samenstelling zodat de patiŽnt allerlei verwikkelingen oploopt. Bij onderzoek blijkt dat de door de leverancier bezorgde grondstoffen onzuiver zijn. De leverancier schuift de schuld in de schoenen van de apotheker zodat deze beroep dient te doen op D.A.S. De chemische expert stelt vast dat de farmaceutische onderneming nalatig geweest is. De apotheker wordt vergoed voor de geleden schade.

 • 10. Personeelsverwikkelingen - Arbeids- en sociale rechtsbijstand
  De apothekersassistente heeft diefstal gepleegd en wordt om dringende redenen ontslagen. Zij is echter aangesloten bij de vakbond en dagvaardt de apotheker. D.A.S. betaalt de advocaat die de apotheker zelf wenst te kiezen.

 • 11. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een verkeersongeval als voetganger loopt de apotheker een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise van de polis "Gewaarborgd Inkomen" stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de apotheker onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan hij via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

 • 12. De boekhouder doet zijn werk niet - Algemene contracten
  De door de apotheek aangestelde accountant is bijzonder slordig te werk gegaan, waardoor de apotheker alles moet laten overdoen. Uiteraard betaalt hij de hoge afrekening niet. Maar hij wordt voor het "achterstallig bedrag" gedagvaard... D.A.S. stelt onmiddellijk een advocaat aan voor de verdediging.

 • 13. Materiaal met kwaliteitsgebreken - Algemene contracten
  De computerprogramma's draaien vierkant. De voorraadfiches zijn verloren en maanden werk is verloren. Ondanks herhaaldelijke aanvragen weigert de leverancier van de software een tegemoetkoming. Gelukkig kan de apotheker beroep doen op de gespecialiseerde juristen van D.A.S. die een stevige schade-eis indienen.

 • 14. Materiaal met kwaliteitsgebreken - Algemene contracten
  Eindelijk is de langverwachte nieuwe installatie voor magistrale bereidingen aangekomen. Groot is echter de teleurstelling van de apotheker als blijkt dat de installatie vanaf het begin gebreken vertoont. Zijn klachten vallen in dovemansoren. Gelukkig dat D.A.S. het dossier van hem overneemt en van de leverancier de onmiddellijke vervanging eist. Na korte tijd is de zaak geregeld en kan de apotheker met een gerust hart zijn patiŽnten van dienst zijn.

 • 15. De verzekeraar komt niet tussen - Verzekeringscontracten
  De B.A.-beroepsverzekering roept een zware fout in van de apotheker en weigert de tussenkomst: de apotheker zou zelf moeten instaan voor de vergoeding aan de patiŽnt. Dankzij de juridische argumenten van D.A.S. wordt de B.A.-verzekeraar verplicht tussen te komen.

 • 16. In de clinch met de fiscus - Fiscaal recht
  Wegens een zware allergie aan zijn handen kan de apotheker niet meer fulltime werken. De verzekering Gewaarborgd Inkomen stort hem de contractueel overeengekomen vergoeding. De belastingcontroleur kan echter niet overtuigd worden dat dit "inkomen" niet in rekening gebracht mag worden. De apotheker dient zich te verweren voor de rechtbank en dagvaardt de fiscus op kosten van D.A.S.

 • 17. Brand in de officina - Rechtsbijstand Na Brand
  De expert van de brandverzekeraar raamt de schade op 64.450,32 EUR. De apotheker en zijn verzekeringsmakelaar gaan hier absoluut niet mee akkoord. Dankzij de tegenexpert aangesteld door D.A.S. wordt de vergoeding aanzienlijk opgetrokken.

 • 18. Onbetaalde erelonen - Algemene contracten
  Na een aantal belangrijke voorschriften afgeleverd te hebben is de totale rekening flink opgelopen. Op de diverse aanmaningen tot betalen volgen telkens de nodige beloftes, maar de betaling blijft weg. De ingebrekestelling van de jurist van D.A.S. toont de cliŽnt dat het de apotheker menens is en dat hij zich gewapend heeft tegen wanbetalers. Deze actie ressorteert onmiddellijk effect. De betaling volgt prompt.

 • 19. Milieuwetgeving – Strafrechtelijke verdediging
  Door een nalatigheid in de opvolging van de milieuwetgeving, veroorzaakt de apotheek milieuschade. Het parket dagvaardt de apotheek. D.A.S. verdedigt de belangen van de apotheker en neemt alle kosten ten laste.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS