WAT TE DOEN BIJ SCHADE?


Wij raden u aan zo snel mogelijk uw verzekeringsmakelaar te contacteren.

Uw verzekeringsmakelaar zal dan de hulp inroepen van de rechtsbijstandsverzekeraar.

De juristen van D.A.S. zullen uw dossier grondig onderzoeken en advies geven. De rechtsbijstandsverzekeraar zal streven naar een efficiŽnte oplossing en onderhandelt een minnelijke regeling met de tegenpartij. Meestal vindt de verzekeraar zelf een oplossing voor u maar soms komt er een rechtbank aan te pas. Dan betaalt de rechtsbijstand de kosten.

Voor een handig overzicht van de behandeling van uw juridisch conflict, klik hier.Wenst u hulp?

Wenst u hulp bij uw aangifte?


Om u op een efficiŽnte manier te helpen, leggen we hieronder het verschil uit tussen juridische conflicten.

Schadegevallen waarmee klanten in aanraking komen, situeren zich op twee domeinen: de verkeersongevallen en de juridische geschillen buiten het verkeer.


Verkeersdossiers

  • Bij een verkeersongeval vult de klant meestal een speciaal aanrijdingsformulier in, het ‘Europees Aanrijdingsformulier’. Als algemene regel geldt dat u dit formulier naar uw verzekeringsmakelaar stuurt. Hij geeft dit door aan uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Uw makelaar stuurt ons dan een kopie van uw formulier.

  • Indien een aanrijdingsformulier niet samen met de tegenpartij werd ingevuld op de plaats van het ongeval, hebben wij toch een persoonlijke (eenzijdige) aangifte nodig met een beschrijving van de feiten, alle bewijsstukken en nuttige gegevens (bestek, gegevens van getuigen, politiegegevens…). Raadpleeg altijd uw verzekeringsmakelaar voor info en hulp.

Juridische dossiers
buiten verkeer

  • U dient ons een zo gedetailleerd en volledig mogelijk relaas te geven van de feiten met de nodige bewijsstukken en documenten. Afhankelijk van het soort juridisch conflict kan een verslag van uw makelaar volstaan. Raadpleeg altijd uw verzekeringsmakelaar, die u op een professionele manier zal informeren en helpen.


Praktisch

  • Gebruik het formulier "Aangifte verwondingen en 'andere' materiŽle schade". Uw polisnummer moet vermeld staan op de schade-aangifte die u ons doorstuurt.

  • Doe beroep op uw verzekeringsmakelaar, die u bij een schadegeval op een professionele manier zal informeren en helpen. Ook binnen de verdere opvolging van uw schadedossier is hij uw bemiddelaar bij D.A.S.

  • Hebt u vragen of is er een acute situatie, neem contact op met de juristen van onze regionale kantoren. Zij zullen u met raad en daad bijstaan.


Stelt u zich nog andere vragen?

  • Dan raden wij u aan de F.A.Q. te lezen.
HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS