ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - LANDBOUW


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor landbouw, akkerbouw, biologische landbouw, agrarische bedrijven en boomkwekerij.


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Schade aan de gewassen - Burgerlijk verhaal
  Door de zware sproeiwerken op een nabij gelegen veld wordt het aardappelveld van de klant aangetast. Zware financiŽle schade! D.A.S. verdedigt de landbouwonderneming teneinde een correcte vergoeding bij de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeraar te verkrijgen.

 • 2. Een ongeval is snel gebeurd! Lichamelijke letsels - Burgerlijk verhaal
  De landbouwer wordt op het erf aangereden door een leverancier. Hij is hierdoor tijdelijk werkonbekwaam en houdt er een gedeeltelijke invaliditeit aan over. D.A.S. verdedigt de rechten van de landbouwer ten opzichte van de aansprakelijke derde.

 • 3. Schade aan de landbouwtractor - Voertuig
  Een landbouwtractor die zich via de openbare weg naar een nabijgelegen veld verplaatst, wordt aangereden en belandt in de sloot naast de weg. Er is aanzienlijke schade en bovendien is de tractor geruime tijd onbruikbaar, waardoor de landbouwer naast de materiŽle schade ook een recht op gebruiksderving opeist. D.A.S. neemt de verdediging ten laste.

 • 4. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  De landbouwtractor die bieten vervoert verliest een gedeelte van de lading op de openbare weg, waardoor deze bijzonder glibberig wordt. Er gebeurt een verkeersongeval. De landbouwer wordt beschuldigd van het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Het parket vervolgt de landbouwer strafrechtelijk. D.A.S. betaalt de kosten voor de verdediging en de kosten van de gerechtsprocedure.

 • 5. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Bijzonder brandbare stoffen opgeslagen in een schuur zonder de nodige wettelijke voorzorgsmaatregelen, veroorzaken brand. De landbouwer wordt strafrechtelijk vervolgd: D.A.S. betaalt een advocaat voor de verdediging.

 • 6. Onopzettelijke milieuschade? - Verdediging in strafzaken
  Een nalatigheid in het doseren van de meststoffen veroorzaakt een belangrijke verontreiniging van de waterlopen. D.A.S. neemt de verdediging van de landbouwonderneming ten laste.

 • 7. Aansprakelijk, maar de B.A.-verzekeraar komt niet tussen? - Burgerlijke verdediging
  De landbouwer wordt vervolgd wegens overdreven burenhinder. De villabewoners wisten nochtans dat ze zich naast een landbouwbedrijf vestigden... De B.A.–verzekeraar weigert tussen te komen, aangezien deze ongemakken een onvermijdelijk gevolg zijn van de werking van het landbouwbedrijf. D.A.S. neemt de burgerlijke verdediging ten laste.

 • 8. Onteigening – Administratief recht
  Het bericht dat een deel van de grond onteigend wordt betekent een serieuze tegenslag voor de landbouwer. Het aanbod van de overheidsinstanties is totaal onvoldoende. Dankzij de verdediging van de door de landbouwer aangestelde advocaat komt er een gunstige regeling.

 • 9. Materiaal met kwaliteitsgebreken - Contracten landbouwmachines
  De aardappelrooimachine vertoont een ernstige fabricagefout. De leverancier houdt zich van den domme... D.A.S. eist een vervanging op korte termijn en dreigt met dagvaarding. De leverancier is bereid het euvel te herstellen en biedt een gratis onderhoud van een reeds eerder geleverd apparaat.

 • 10. Materiaal met kwaliteitsgebreken - Contracten landbouwmachines
  De reparatie aan de meststrooiwagen is slecht uitgevoerd. De factuur rijst bovendien de pan uit... De landbouwer is echter gewapend met een D.A.S.-polis en hoeft zich niet te laten doen. Hij wordt gedagvaard wegens de onbetaalde factuur: dankzij de verdediging van zijn vrij gekozen advocaat is de zaak snel opgelost.

 • 11. In de clinch met de fiscus – Fiscaal recht
  Op basis van een factuur van producten die de landbouwer verwerkt, wordt de totale omzet van de onderneming flink naar boven afgerond. Besprekingen met de controleur hebben geen effect op de aanslagwijze. De onderneming besluit de taxatie aan te vechten voor de rechtbank.

 • 12. De verzekeraar komt niet tussen - Verzekeringscontracten
  De landbouwer wordt zwaar gewond door een aanval van een woeste stier. De verzekeraar gewaarborgd inkomen verwijst naar een uitsluitingsclausule en weigert correct tussen te komen. D.A.S. verdedigt de belangen van de landbouwer ten opzichte van deze verzekeraar.

 • 13. De landbouwer is niet tevreden - Algemene contracten
  Het zaaigoed voldoet absoluut niet aan de gewenste kwaliteit. Een deel van de oogst is ondermaats. De landbouwer wenst een schadevergoeding van de betrokken leverancier. De juristen van D.A.S. verkrijgen een regeling waarmee de landbouwer akkoord gaat.

 • 14. Vervuild veevoeder - Algemene contracten
  Het veevoeder is van slechte kwaliteit en veroorzaakt ziektegevallen bij het vee. De fabrikant is van oordeel dat hem geen schuld valt te verwijten. Dankzij de expert die de boer op kosten van D.A.S. aanstelt, wordt bewezen dat het mengsel vervuild is met een substantie die niet tot dierenvoeding behoort. De leverancier draait op voor alle kosten.

 • 15. De oogst is dringend, maar de bestelde hulp komt niet opdagen – Algemene contracten
  De loonwerker verschijnt niet op de afgesproken datum waardoor de gewassen langer dan nodig op het veld dienen te blijven. Het rendement van de oogst is hierdoor beduidend lager. De juristen van D.A.S. oefenen druk uit op de loonwerker die prompt positief reageert.

 • 16. Landbouwquota – Administratief recht
  De landbouwer ontvangt instructies in verband met de quota waar hij absoluut niet mee akkoord gaat. D.A.S. verdedigt hem ten opzichte van de administratieve instanties.

 • 17. Brand in de boerderij - Na Brand
  Ten gevolge van een stormschade, eist de landbouwer een correcte schadevergoeding. De verzekeraar weigert tussen te komen en verwijst naar een clausule die schade aan bepaalde delen van het gebouw uitsluit. Hij gaat niet akkoord met deze interpretatie. D.A.S. onderzoekt de rechten van zijn verzekeringsnemer en neemt de kosten ten laste van een adequate verdediging (expert, advocaat...).

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS