ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - TUINBOUW


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor tuinbouw, groenteteelt, champignonkwekerij, aardappelteelt, fruitteelt, wijnbouw, bloementeelt en planten- en sierteelt.


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Schade aan de appelbomen - Burgerlijk verhaal
  Door de zware sproeiwerken op een nabij gelegen veld wordt een appelboomgaard zwaar aangetast. Zware financiŽle schade! D.A.S. verdedigt de tuinbouwonderneming teneinde een correcte vergoeding bij de aansprakelijke tegenpartij of diens verzekeraar te verkrijgen.

 • 2. Een ongeval is snel gebeurd! - Burgerlijk verhaal
  De tuinbouwer wordt op het erf aangereden door een leverancier. Hij is hierdoor tijdelijk werkonbekwaam en houdt er een gedeeltelijke invaliditeit aan over. D.A.S. verdedigt de rechten van het personeelslid ten opzichte van de aansprakelijke derde.

 • 3. Schade aan de landbouwtractor - Voertuig
  Een landbouwtractor die zich via de openbare weg naar een nabijgelegen veld verplaatst, wordt aangereden en belandt in de sloot naast de weg. Er is aanzienlijke schade en bovendien is de tractor geruime tijd onbruikbaar, waardoor de tuinbouwer naast de materiŽle schade ook een recht op gebruiksderving opeist. D.A.S. neemt de verdediging ten laste.

 • 4. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  De landbouwtractor die peren vervoert verliest een gedeelte van de lading op de openbare weg, waardoor deze bijzonder glibberig wordt. Er gebeurt een verkeersongeval. De tuinbouwer wordt beschuldigd van het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Het parket vervolgt de landbouwer strafrechtelijk. D.A.S. betaalt de kosten voor de verdediging en de kosten van de gerechtsprocedure.

 • 5. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Bijzonder brandbare stoffen opgeslagen in een schuur zonder de nodige wettelijke voorzorgsmaatregelen, veroorzaken brand. De tuinbouwer wordt strafrechtelijk vervolgd: D.A.S. betaalt een advocaat voor de verdediging.

 • 6. Onopzettelijke milieuschade? - Verdediging in strafzaken
  Een nalatigheid in het doseren van de meststoffen veroorzaakt een belangrijke verontreiniging van de waterlopen. D.A.S. neemt de verdediging van de tuinbouwonderneming ten laste.

 • 7. Aansprakelijk, maar de B.A.-verzekeraar komt niet tussen? - Burgerlijke verdediging
  De tuinbouwer wordt vervolgd wegens overdreven burenhinder. De villabewoners wisten nochtans dat ze zich naast een tuinbouwbedrijf vestigden... De B.A.-verzekeraar weigert tussen te komen, aangezien deze ongemakken een onvermijdelijk gevolg zijn van de werking van het tuinbouwbedrijf. D.A.S. neemt de burgerlijke verdediging ten laste.

 • 8. Materiaal met kwaliteitsgebreken – Contracten tuinbouwmachines
  De plukmachine vertoont een ernstige fabricagefout. De leverancier houdt zich van den domme... D.A.S. eist een vervanging op korte termijn en dreigt met dagvaarding. De leverancier is bereid het euvel te herstellen en biedt een gratis onderhoud van een reeds eerder geleverd apparaat.

 • 9. Onteigening – Administratief recht
  Het bericht dat een deel van de grond onteigend wordt betekent een serieuze tegenslag voor de tuinbouwer. Het aanbod van de overheidsinstanties is totaal onvoldoende. Dankzij de verdediging van de door de tuinbouwer aangestelde advocaat komt er een gunstige regeling.

 • 10. Materiaal met kwaliteitsgebreken – Contracten tuinbouwmachines
  De reparatie aan de sorteringsmachine is slecht uitgevoerd. De factuur rijst bovendien de pan uit... De landbouwer is echter gewapend met een D.A.S.–polis en hoeft zich niet te laten doen. Hij wordt gedagvaard wegens de onbetaalde factuur, maar dankzij de verdediging van zijn vrij gekozen advocaat raakt het conflict opgelost.

 • 11. In de clinch met de fiscus – Fiscaal recht
  Op basis van een factuur van producten die de onderneming verwerkt, wordt de totale omzet van de onderneming flink naar boven afgerond. Besprekingen met de controleur hebben geen effect op de aanslagwijze. De onderneming besluit de taxatie aan te vechten voor de rechtbank.

 • 12. De bank trekt zich terug - Algemene contracten
  De financiering die aanvankelijk door de bank aan een prima interestvoet was toegestaan wordt plotseling geweigerd. De nieuwe voorwaarden zijn niet acceptabel voor het tuinbouwbedrijf. De tuinbouwer had met het oog op de lening reeds een belangrijke aankoop gedaan. Door de annulatie moet hij een verbrekingsvergoeding betalen en die wenst de tuinbouwer op de bank te verhalen. Dankzij de tussenkomst van D.A.S. komt er een aanvaardbaar compromis uit de bus.

 • 13. De verzekeraar komt niet tussen - Verzekeringscontracten
  De tuinbouwer wordt zwaar gewond door een sportongeval. De verzekeraar "Gewaarborgd Inkomen" stelt een vergoeding voor die onvoldoende de geleden schade dekt. D.A.S. verdedigt de belangen van de tuinbouwer ten opzichte van deze verzekeraar en stelt een tegenexpert aan. Dankzij deze tweede analyse komt er een hogere vergoeding uit de bus.

 • 14. De serrist is niet tevreden - Algemene contracten
  De insecticiden voldoen absoluut niet aan de gewenste kwaliteit. Een deel van de oogst is geruÔneerd. De tuinbouwer wenst een schadevergoeding van de betrokken leverancier. De juristen van D.A.S. verkrijgen een regeling waarmee de tuinbouwer akkoord gaat.

 • 15. De fruitteler is niet tevreden - Algemene contracten
  De nieuwe tuinbouwmachine vertoont ernstige gebreken. De leverancier weigert de garantiebepalingen toe te passen en beroept zich op een onoordeelkundig gebruik.

 • 16. Brand in de boerderij – Na Brand
  Ten gevolge van een stormschade, eist de tuinbouwer een correcte schadevergoeding voor zijn beschadigde serres. De verzekeraar stelt een bedrag van 32.000 EUR voor. Dit is onvoldoende. D.A.S. neemt de kosten ten laste van een adequate verdediging (expert, advocaat...).

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS