ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - BAKKER


Toelichting

Deze voorbeelden gelden voor de beroepsactiviteit van bakker, patissier en banketbakkerij.

Een winkel met maximaal 10 personen (zaakvoerders inbegrepen).


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Voedselvergiftiging - Strafrechtelijke verdediging
  Een klant wordt zwaar ziek na het eten van een van de taarten: voedselvergiftiging luidt de diagnose. De bakker wordt vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. Dankzij de advocaat die hij op kosten van D.A.S. kon aanstellen wordt zijn zaak niet gesloten en komt hij er met een lichte boete vanaf.

 • 2. Onvoorzichtigheid tijdens de uitoefening van het beroep – Burgerlijke verdediging
  Bij het leveren van brood aan huis, steekt de bakker onvoorzichtig de straat over. Gevolg: een automobilist moet uitwijken en sterft. Net daarvoor heeft de bakker echter enkele borreltjes mogen drinken en omwille van deze zware fout weigert de verzekeraar B.A.-Uitbating dekking. De erfgenamen van het slachtoffer eisen van de bakker persoonlijk een vergoeding van 91.931 EUR. D.A.S. neemt de verdedigingstaak van de B.A.-verzekeraar over en waakt over de burgerlijke belangen van de bakker zodat de aansprakelijkheid verdeeld wordt over beide partijen.

 • 3. De verzekeraar weigert tussen te komen -Verzekeringscontracten
  Een occasionele hulp is slachtoffer van een zwaar arbeidsongeval. Deze werd echter niet ingeschreven en de arbeidsongevallenverzekeraar verhaalt de volledige uitbetaalde vergoeding aan deze hulp (116.509 EUR !) op de bakker. Een faillissement hangt boven het hoofd van de bakker. D.A.S. verdedigt hem tegenover zijn eigen arbeidsongevallenverzekeraar.

 • 4. De oven brandt niet goed - Algemene contracten
  De nieuwe oven vertoont na enige tijd enkele merkwaardige gebreken en de leverancier beschuldigt de bakker van verkeerd gebruik van dit dure bakkersmateriaal. Na enkele herstelbeurten geraakt het euvel opgelost. De uiteindelijke afrekening voor de herstellingen valt de bakker zwaar op de maag... Dankzij de tussenkomst van D.A.S. erkent de fabrikant toch dat het om een fabricagefout ging. De herstellingen zijn op kosten van de leverancier.

 • 5. De suiker is te zoet? - Algemene contracten
  De chemische samenstelling van de geleverde voorraad suiker is verkeerd. Alle vers gefabriceerde patisserie mislukt en is onverkoopbaar. Via de chemische expert, aangesteld door D.A.S. verkrijgt de bakker een schadevergoeding van 17.972 EUR!

 • 6. De lichtreclame mag niet branden – Administratief recht
  De fonkelnieuwe bakkerij is nog maar pas geopend, de ligging is prima, de zaken lopen goed... Maar de gemeente ziet het anders... De broodautomaten storen het straatbeeld en moeten verdwijnen... De bakker wenst zijn investering niet zo maar af te schrijven en gaat in beroep tegen deze beslissing. D.A.S. verdedigt de belangen van de bakkerij.

 • 7. Ongeval bij de leverancier – Burgerlijk verhaal
  Tijdens een bedrijfsbezoek bij de leverancier van bloem, valt er een zware zak bloem op de bakker die hierdoor een belangrijke invaliditeit oploopt. D.A.S. eist een vergoeding ter compensatie van de invaliditeit vermeerderd met de morele schade.

 • 8. In de clinch met de fiscus - Fiscaal recht
  Wegens een zware allergie aan zijn handen kan de bakker niet meer fulltime werken. De verzekering gewaarborgd inkomen stort hem de contractueel overeengekomen vergoeding. De belastingcontroleur kan echter niet overtuigd worden dat dit "inkomen" niet in rekening gebracht mag worden. De bakker dient zich te verweren voor de rechtbank en dagvaardt de fiscus op kosten van D.A.S.

 • 9. Onbetaalde rekening – Algemene contracten
  Na een aantal belangrijke leveringen aan een tearoom is de rekening flink opgelopen. Op de diverse aanmaningen tot betalen volgen telkens de nodige beloftes, maar de betaling blijft weg. De ingebrekestelling van de jurist van D.A.S. toont de zaakvoerder van de tearoom dat het de bakker menens is en dat hij zich gewapend heeft tegen wanbetalers. Deze actie ressorteert onmiddellijk effect. De betaling volgt prompt.

 • 10. Huurcontract winkelpand is waterdicht – Onroerende goederen
  De bakker is zeer tevreden met zijn nieuwe winkelpand. Prima ligging en niet te duur. Na een eerste zware regenbui, stelt hij echter vast dat het dak allesbehalve waterdicht is. De verhuurder geeft geen enkel gehoor. De bakkerij lijdt behoorlijk wat schade. De D.A.S-jurist stelt de onwillige eigenaar in gebreke en eist onmiddellijke reparatie. De verhuurder plooit onder deze druk en start de nodige werken.

 • 11. Help, we zitten zonder bloem – Algemene contracten
  De bakker heeft sinds enige tijd een gesofisticeerde bloemsilo staan die perfect de voorraad bloem meet, zodat tijdig bijbesteld kan worden. Totdat er geen korreltje bloem meer uitkomt en blijkt dat de meter slecht functioneert. De leverancier weigert de garantievoorwaarden toe te passen en verwijst naar "slecht gebruik". De juridische dienst van D.A.S. moet eraan te pas komen om de zaak op te lossen.

 • 12. De nieuwe toonbank valt te klein uit - Onroerende goederen
  De bakker laat een interieuraanpassing in zijn bakkerij uitvoeren maar het resultaat is ondermaats. De zaakvoerder eist een aantal aanpassingen. De kosten zijn echter buitensporig. De bakker meent dat de kosten niet integraal op hem afgewenteld mogen worden. D.A.S. verdedigt de bakker tegenover een weerspannige firma en lost het geschil minnelijk op.

 • 13. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Tengevolge van een verkeersongeval loopt de bakker een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise in het kader van de polis "Gewaarborgd Inkomen" stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de bakker onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan hij via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

 • 14. Klant glijdt uit – Verdediging in strafzaken
  Zware regenval en kletsnatte klanten hebben de tegelvloer zeer glibberig gemaakt. Een oudere dame glijdt uit en moet met een heupfractuur naar het ziekenhuis gebracht worden. De bakker wordt geconfronteerd met een zware schadeclaim en een strafrechtelijke vervolging.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS