RECHTSBIJSTAND VOERTUIGEN


Ieder motorvoertuig heeft, wettelijk verplicht, een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid”.
Andere verzekeringscontracten zijn facultatief: de omnium-, de rechtsbijstandsverzekering, polis inzittende... Het is belangrijk, zoniet noodzakelijk dat u een rechtsbijstandsverzekering afsluit om uw persoonlijke rechten te verdedigen voor het geval zich een juridisch conflict of schadegeval voordoet.


De D.A.S.-polis biedt veel meer dan enkel verdediging in geval van ongeval!


Alle mogelijke conflicten, zijn verzekerd!

U krijgt dus ook rechtsbijstand bij:

 • Aankoop
 • Onderhoud
 • Herstelling
 • Car-wash
 • Benzinestation
 • Verzekeringspolissen
 • Verkeersongeval-arbeidsongeval
 • Intrekking van een rijbewijs
 • Insolvabiliteit van een derde aansprakelijke
 • Ongevallen in het buitenland
 • Verkeersovertredingen zonder ongeval
 • ...
 • Verkoop van uw voertuig

U hebt er bovendien voordeel bij dat u deze rechtsbijstand niet samen verzekert bij de verzekeraar die ook andere waarborgen aanbiedt omdat u dan een eerlijke en objectieve verdediging krijgt. Er kunnen zich inderdaad belangenconflicten voordoen…

Daarom moet een goede rechtsbijstandspolis aan voorwaarden voldoen:

 • Een zo ruim mogelijke waarborg voorzien: dit is een primaire voorwaarde want anders hebt u gewoon geen verdediging als er zich iets voordoet. U moet trouwens altijd kunnen terugvallen op uw rechtsbijstand als u geen voldoening krijgt.
 • U moet altijd vrije keuze hebben van advocaat, expert…
 • Een waterdichte objectiviteitsclausule.

De rechtsbijstandverzekeraars bieden “Voertuigenrechtsbijstand” aan in alle maten en gewichten. D.A.S. ziet dat anders. D.A.S. biedt slechts één formule of polis voertuigenrechtsbijstand aan: een ALL RISK-rechtsbijstand. Dit betekent dat wij ervan uitgaan dat alles gedekt is en dat u nog enkel moet rekening houden met die zaken die expliciet uitgesloten zijn. All Risk-rechtsbijstand volgens het principe: “Alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn verzekerd”. D.A.S. is de pionier met deze formule en een pionier heeft altijd een lengte voorsprong.

Uw verzekeringsmakelaar zal u professioneel kunnen adviseren over deze rechtsbijstand. Raadpleeg hem!Waarborgen


Concept ALL RISK

Ontdek de voordelen van de gecombineerde polissen!

Voorbeelden van
schadedossiers


 • Conflict - Voertuig burgerlijk verhaal
 • Conflict - Contracten voertuig
 • Conflict - Voertuig verdediging in strafzaken


Premies


Een gecombineerde polis Rechtsbijstand Voertuig met de dekking Privé-leven biedt heel wat voordelen. Meer weten?


Polisvoorwaarden en informatiedocument (IPID)


BrochuresUw Rechtsbijstand - Voertuig


Uw Rechtsbijstand - Privé-leven + Voertuig


Tips voor het goed invullen van het aanrijdingsformulier


Rechtbijstand Gezin - Gecombineerde D.A.S.-polissen


D.A.S.-Rechtbijstand Zelfstandigen & ondernemingen

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS