Top     Home

Beste medewerker,

Uw nieuwe D.A.S. journaal staat klaar!

De wet van 31 juli 2017 wijzigt het Burgerlijk Wetboek voor de erfenissen en schenkingen (van kracht vanaf 1 september 2018).
Wettelijk erfdeel, erfovereenkomsten, … wat zijn de voornaamste veranderingen? Wij antwoorden op deze vragen in ons
Hoofdartikel.D.A.S. Speciaal: All Risk Bestuurder!
Uw cliënt heeft geen auto meer. Verzeker hem of haar sowieso met een dekking ALL RISK als bestuurder van een wagen van een derde én bescherm zijn of haar familie als deelnemer aan het verkeer! Ontdek het in onze D.A.S. Speciaal.


Tot slot, de adviezen van onze D.A.S. Legal Advisors:

  • Wie vergoedt de schade na een storm? Wat moet de klant doen als hij niet gedekt wordt door een Brand- of Omniumverzekeraar? Hoe kunnen uw klant helpen om zich de verantwoordelijke derde of zijn B.A.-verzekeraar te keren? Lees artikel
  • Is de erkenning van aansprakelijkheid door een B.A.-verzekeraar onherroepelijk en juridisch bindend? Hoe kan de benadeelde partij dit bewijs leveren? Lees artikel
  • Een opspringende steen zorgt voor een barst in de voorruit. Hoe kan onze klant een schadevergoeding krijgen in geval van overmacht? Lees artikel

Wilt u een D.A.S. artikel delen? Contacteer ons.

Veel leesplezier!

Redactie D.A.S. Journaal


© D.A.S. Journaal, maart 2018

Homepage D.A.S. Journaal