Brochures, formulieren & voorwaarden

Raadpleeg hier de gedetailleerde informatie van de voorwaarden die betrekking hebben op de tariefwijziging van 03/2023 en ook het nieuwe artikel 6.5. van onze algemene voorwaarden.

Brochures

Brochure FiscAssist

Brochure rechtsbijstand particulieren

Vergelijkende tabel producten particulieren

Brochure KIT BeneFisc

Brochure rechtsbijstand zelfstandigen & ondernemingen

Tabel Legal Risk Calculator Mijn bedrijf

Tabel Onroerende goederen

Tips voor het goed invullen van het aanrijdingsformulier

Waarom?

U heeft rechten

Premies en tarieven

Goed verzekerd? Gezin & bedrijf

Goed verzekerd? Gezin

Het verzekeringskompas - mijn gezin

Het verzekeringskompas - mijn bedrijf

Een rechtsbijstandpolis voor elke medische activiteit

Schema Rechtsbijstand: Gezin & Voertuigen

Vergelijking tussenkomstlimieten

Formulieren

Voorstel nieuw contract of bijvoegsel

Formulier voor aangifte verwondingen en 'andere' materiële schade

Overzicht medische kosten

Huidige voorwaarden - versie 2023
Nieuwe voorwaarden
Bestaande klanten: de aanpassing naar deze nieuwe voorwaarden gaat in op de vervaldatum waarop het tarief N6300-03/2023 van toepassing is op uw polis. Als u twijfelt over de voorwaarden die op uw polis van toepassing zijn, neem dan contact op met uw verzekeringsmakelaar.