Governance

De jaarlijkse rapporten zijn beschikbaar op de volgende websites:

<br>

Verslag over de Solvabiliteit en Financiële toestand

<br>

Gedragscode

Indien u op de hoogte bent van een overtreding van de wet of een belangrijke overtreding van de regels van de gedragscode, kunt u dit melden via: compliance@das.be, of het klokkenluidersportaal van Ergo

U kunt dit ook volledig anoniem doen. Neem in dit geval de veiligheidsinstructies in het klokkenluidersportaal in acht.

<br>

Raad van Bestuur

Deze bestaat uit:

Executive Director/Chairman of the Executive Committee CEO Erika Van Dyck
Executive Director - CFO - Karl Van Den Bulck
Executive Director - COO - Xavier de Launois
Executive Director - CRO - Gwendolyne Verstraelen
Non-Executive Director - Simone Steingens
Non-Executive Director/Chairman of the Board of Director - Ulrike Timmer
Independant Non-Executive Director - Edwin Schellens
Non-Executive Director - Edgars Baumanis
Independent Non-Executive Director - Michael Mohr
Terug naar startpagina