Altijd verdediging zonder belangenconflicten?

Wie rechtsbijstand onderschrijft bij dezelfde verzekeraar als zijn andere verzekeringen, loopt risico op een belangenconflict.

Een rechtsbijstandverzekering verdedigt uw belangen en rechten. Bij veel verzekerden (62 % - Verslag Rechtsbijstand Assuralia 2020) zit deze bescherming geïntegreerd in de andere verzekeringen zoals BA-verzekeringen (auto, familiale) en/of brandverzekering. Gezien de verdediging van de klant bij een geschil met zijn verzekeraar en de uitbetaling van (geleden of berokkende) schade onder één entiteit zit, kunnen er belangenconflicten ontstaan.

undefined

Wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat wanneer twee of meerdere personen of entiteiten tegenstrijdige belangen hebben die zouden kunnen leiden tot een potentieel verlies voor de klant.

Bijvoorbeeld: U heeft een auto-ongeluk. Uw aansprakelijkheidsverzekeraar (BA) weigert tussen te komen vanwege een uitsluiting (bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol). U wenst een ander advies en doet een beroep op de rechtsbijstand die in datzelfde BA contract is opgenomen: er ontstaat een risico van belangenconflict omdat uw verzekeringsmaatschappij zou worden benadeeld als de jurist in rechtsbijstand u gelijk geeft.

Of: U heeft waterschade opgelopen. De expert van de verzekeringsmaatschappij stelt een schadevergoeding voor. U betwist het bedrag en doet een beroep op uw in de woningverzekering geïntegreerde rechtsbijstand: er ontstaat een risico van belangenconflict omdat uw verzekeringsmaatschappij wordt benadeeld als de onafhankelijke deskundige de schadevergoeding hoger inschat.

Wilt u als klant dus een objectieve en optimale verdediging van uw belangen? Sluit dan een onafhankelijke rechtsbijstand af bij uw verzekeringsmakelaar.

Hof van Beroep Brussel bevestigt

Ondanks dat de wet mechanismen voorziet om het risico op belangenconflicten te verminderen (door bijvoorbeeld het schadebeheer in rechtsbijstand van de schadebehandeling in andere takken te scheiden), blijft het risico verbonden aan de integratie van rechtsbijstand in andere verzekeringscontracten een realiteit, zo stelt het Hof van Beroep (Brussel, 20 november 2022, nr. 2022/8147, AXA Belgium/DAS):

“Tegen cliënten die rechtsbijstand genieten bij een verzekeraar die ook auto- of gezinsaansprakelijkheid dekt, zeggen dat deze situatie tot belangenconflicten kan leiden, is […] accuraat.”

undefined

Een reëel risico?

Jazeker! Al jaren pleit DAS voor het principe van een aparte en onafhankelijke rechtsbijstandverzekering om belangenconflicten met de hoofdverzekeraar uit te sluiten.

Belangenconflicten komen in de realiteit nog regelmatig voor.

In bijna 30% van de geschillen behandeld door DAS, is de tegenpartij van de klant een verzekeringsmaatschappij. De klant krijgt dus regelmatig te maken met een risico op een belangenconflict. Bovendien wordt er minder beroep gedaan op rechtsbijstand wanneer deze in de hoofdverzekering is geïntegreerd (Jaarverslag Ombudsman, 2016).