PROF, een uniek rechtsbijstandconcept

Marktleider DAS staat voor PROF

Onze waarden zijn fundamenteel voor alles wat we doen, ze maken ons tot wie we zijn.

Niet alleen wat we doen maakt ons succesvol, het is hoe we het doen.

PROF is een engagement, een grensverleggende bedrijfsmentaliteit die élke DAS medewerker in de praktijk brengt.

Het versterkt onze visie, die focust op het bevorderen van wederzijds begrip.

undefined

Onze PROF-waarden

P
R
O
F

Wij helpen u

'Wij helpen u' is het engagement van élke DAS medewerker. Iedereen is betrokken en staat klaar voor de klanten van makelaars. Is een klant nog niet aangesloten bij DAS? Wij helpen u! Niet-verzekerd schadegeval? Wij helpen u! Dat is PROFessionalisme zoals u het van ons verwacht.

Als makelaar kunt u uw klant altijd met deskundig advies en hulp bijstaan, dankzij PROF. PROF is een pragmatisch dienstenpakket, direct voelbaar en concreet, dat aan u een duidelijk en concurrentieel voordeel tegenover andere distributiekanalen oplevert. Zo is DAS ook ùw redder in nood.

Service Box

Met de basiswaarborg 'Service Box' biedt DAS u vanuit de eigen juridische dienst (preventief) juridische bijstand, advies of kijkt de voorgelegde documenten (zoals contracten en (model)brieven) na, zonder uitbesteding aan een externe deskundige.

De vragen die in aanmerking komen, hebben betrekking op een verzekerde waarborg binnen de grenzen van de onderschreven polis.

undefined

Welke hulp biedt DAS?

Wij geven advies (inhoudelijk of richtinggevend), schakelen zo nodig een extern deskundige in en nemen initiatief tot minnelijke regelingen. Kortom: wij helpen u!