Onze producten

DAS biedt een volledig gepersonaliseerde dekking op basis van het profiel van uw onderneming.

Via onze online tool, de Legal Risk Calculator, krijgt u een offerte op maat en beschermt u uw professionele beroepsactiviteit in slechts enkele minuten.

<h1 class="center-title">Hoe werkt het?</h1>
Samen met uw verzekeringsmakelaar vult u in de tool uw ondernemingsnummer in. Vervolgens krijgt u onmiddellijk een risicoanalyse en een gepersonaliseerde offerte op basis van enkele eenvoudige vragen. Deze Legal Risk Calculator bepaalt met precisie het risiconiveau voor uw professionele activiteiten, uw onroerend(e) goed(eren) en uw mobiliteit.
1

Advies

Door middel van intuïtieve vragen krijgt u een accurate risico-analyse voor uw bedrijf. De Legal Risk Calculator formuleert een advies en illustreert de dekking met voorbeelden van veel voorkomende situaties.
2

Offerte

Op basis van de verzamelde antwoorden stelt de Legal Risk Calculator een persoonlijke offerte op aan de beste prijs.
3

Polis

Het aanvragen van een KMO-polis was nog nooit zo eenvoudig. De Legal Risk Calculator geeft uw verzekeringsmakelaar de mogelijkheid onmiddellijk een contract op te maken.

U wilt een DAS Rechtsbijstandspolis voor uw onderneming of beroep?

Contacteer uw verzekeringsmakelaar voor een LRC-offerte. U bepaalt vervolgens samen met de makelaar welke formule het beste bij u past (voor ondernemingen in de landbouw- en automobielsector bestaan ook nog specifieke producten).

Via de Legal Risk Calculator bieden we u de volgende waarborgen:

<br>

Overzicht waarborgen “Mijn Bedrijf”, “Mijn Medische Activiteit” en “Mijn VZW”

Raadpleeg onze voorwaarden en documenten
Let op! De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das. be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele client dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 of 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 of 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. DAS Belgische Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11 – Fax +32 2 640 77 33. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.