Waarom rechtsbijstand?

Iedereen heeft rechten, maar heeft men ook de juiste tools? Elke zelfstandige of bedrijfsleider kan te maken krijgen met professionele geschillen: met een klant, een leverancier, een werknemer, fiscale administratie…

Heel wat mensen maken bovendien geen gebruik van het rechtssysteem: “Omdat het veel tijd in beslag neemt” (86%), “Omdat het te duur is” (83%), “Omdat men zich niet thuis voelt in de juridische wereld” (61%)… (Exclusief representatief marktonderzoek Datasynergie 06/2023).

De kosten om een conflict op te lossen kunnen inderdaad hoog oplopen. Zo blijkt uit onze dossiers dat een gemiddelde procedure voor de rechtbank bij zelfstandigen en ondernemingen 5 063 EUR kost. U goed beschermen tegen zulke kosten is dus van belang.

Een goede rechtsbijstandverzekering biedt hier de oplossing. Onze eigen juristen en schadebeheerders lossen jaarlijks 80% van alle conflicten zelf op. De overige conflicten worden via de rechtbank beslecht. Met een onafhankelijke verzekering rechtsbijstand kunt u dus gerust zijn dat uw rechten verdedigd worden wanneer nodig.

undefined

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand DAS?

Om te kunnen rekenen op een onpartijdige oplossing bij een schadegeval of conflict. Objectief uw belangen verdedigen met de nodige inzet en betrokkenheid, daar komt het op aan.

DAS heeft geen rechtstreekse banden met andere verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft DAS een volledig zelfstandig en autonoom beheer. Dit is een belangrijke troef, want mensen die een rechtsbijstand integreren in de hoofdverzekering, lopen een reëel risico op belangenconflicten!

Wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat wanneer twee of meerdere personen of entiteiten tegenstrijdige belangen hebben die zouden kunnen leiden tot een potentieel verlies voor de klant.

Bij veel verzekerden (62 % - Verslag Rechtsbijstand Assuralia 2020) zit rechtsbijstand geïntegreerd in de andere verzekeringen zoals BA-verzekeringen (auto, familiale) en/of brandverzekering. Gezien de verdediging van de klant bij een geschil met zijn verzekeraar en de uitbetaling van (geleden of berokkende) schade onder één entiteit zit, kunnen er belangenconflicten ontstaan.

Wilt u als klant dus een objectieve en optimale verdediging van uw belangen? Sluit dan een onafhankelijke rechtsbijstand af bij uw verzekeringsmakelaar.

undefined
undefined

Van geïntegreerde naar aparte rechtsbijstand

Wist u dat u de opties rechtsbijstand uit andere contracten kunt schrappen en centraliseren in één contract? Door uw verzekering rechtsbijstand afzonderlijk te plaatsen, optimaliseert u uw dekking en geniet u van objectieve bijstand.

Om na te gaan of u al een rechtsbijstandsdekking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar of uw huidige verzekeringspolissen en de voorwaarden nakijken.