Nieuws

Connect & Reflect seminar 2023 – the aftermovie

Wat een geweldig event was ons seminarie dit jaar! Voor het eerst creëerden we met het héle bedrijf samen een moment om stil te staan bij het thema 'Connect & Reflect'. We hebben samengewerkt en geleerd, maar zeker ook gelachen en ons geamuseerd.

Onze missie – wederzijds begrip bevorderen – gaat verder dan interne samenwerking. Bedankt aan de talrijke makelaars die aanwezig waren op de eerste dag! We hebben genoten van jullie enthousiasme en verbinding.

undefined

Interview Erika Van Dyck & Gwendolyne Verstraelen - "First connection, then solution"

Rechtsbijstandsverzekeraar DAS investeert in zelfsturende teams die empathisch communiceren. CEO Erika Van Dyck en Chief Risk Officer Gwendolyne Verstraelen leggen uit hoe ze dat aanpakken. “Mutual understanding is meer dan een slagzin.” - De Verzekeringswereld, 2023/08

PERSBERICHT - Hof van Beroep Brussel bevestigt: belangenconflicten in rechtsbijstand zijn reëel risico

Brussel, 31/01/2023

Wie rechtsbijstand onderschrijft bij dezelfde verzekeraar als zijn andere verzekeringen, loopt risico op een belangenconflict. Dat bevestigt het Hof van Beroep in Brussel in een recent arrest (Brussel, 20 november 2022, nr. 2022/8147, AXA Belgium/DAS). Een onafhankelijke rechtsbijstandverzekering blijft daarom een veiligere keuze voor de consument om zich tegen belangenconflicten te behoeden.

Een rechtsbijstandverzekering verdedigt de belangen en rechten van de consument. Bij veel verzekerden (62 % - Verslag Rechtsbijstand Assuralia 2020) zit deze bescherming geïntegreerd in de andere verzekeringen zoals BA-verzekeringen (auto, familiale) en/of brandverzekering. Gezien de verdediging van de klant bij een geschil met zijn verzekeraar en de uitbetaling van (geleden of berokkende) schade onder één entiteit zit, kunnen er belangenconflicten ontstaan. Dat bevestigt het Hof van Beroep in Brussel, na een zaak tussen verzekeraars AXA en DAS: “Tegen cliënten die rechtsbijstand genieten bij een verzekeraar die ook auto- of gezinsaansprakelijkheid dekt, zeggen dat deze situatie tot belangenconflicten kan leiden, is […] accuraat.”

Ondanks dat de wet mechanismen voorziet om het risico op belangenconflicten te verminderen (door bijvoorbeeld het schadebeheer in rechtsbijstand van de schadebehandeling in andere takken te scheiden), blijft het risico verbonden aan de integratie van rechtsbijstand in andere verzekeringscontracten een realiteit, zo stelt het Hof van Beroep.

“Dit besluit is van enorm belang voor de eindklant, verzekeringsmakelaars, onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraars en de hele verzekeringssector. Al jaren pleiten wij voor het principe van een aparte en onafhankelijke rechtsbijstandverzekering om belangenconflicten met de hoofdverzekeraar uit te sluiten. Het is niet voor niets dat een rechtsbijstandsverzekering ook gekend is als de ‘tegenverzekering’. Bovendien helpt een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering leemten in dekkingen vermijden. Wij zijn dan ook tevreden dat dit issue blootgelegd en bevestigd werd in de rechtspraak en hopen dat deze uitspraak bewustzijn creëert bij verzekeringstussenpersonen en de consument.” – Erika Van Dyck, CEO

Een risico of een realiteit

Belangenconflicten komen in de realiteit nog regelmatig voor. In bijna 30% van de geschillen behandeld door DAS, is de tegenpartij van de klant een verzekeringsmaatschappij. De klant krijgt dus regelmatig te maken met een risico op een belangenconflict. Bovendien wordt er minder beroep gedaan op rechtsbijstand wanneer deze in de hoofdverzekering is geïntegreerd. Deze bevinding wordt bevestigd door de Ombudsman Verzekeringen: “Zelfs als hij (de consument, red.) een Rechtsbijstandsverzekering heeft onderschreven, weet hij niet op welk moment hij deze verzekeraar moet aanspreken voor bijstand om een correcte vergoeding te krijgen voor de verschillende onderdelen van de schade die hij heeft geleden. Op basis van de ontvangen klachten moet de Ombudsman in vele gevallen vaststellen, dat noch de consument, noch zijn verzekeraar BA Auto, noch zijn verzekeringstussenpersoon er aan hebben gedacht om een dossier in Rechtsbijstand te laten openen. De Ombudsman had reeds in haar jaarverslag van 2014 gewezen op het grote belang van deze mogelijkheid. Zij pleit ervoor dat de BA verzekeraars het belang van het activeren van deze waarborg onder de aandacht brengen van zowel de verzekeringstussenpersonen als van de verzekerden.” (Jaarverslag 2016).

Ook verschillende persartikels bevestigen deze realiteit (zie persdossier).

Over DAS

DAS is de onafhankelijke marktleider op het gebied van rechtsbijstand. DAS België werd in 1927 opgericht om verkeersslachtoffers te helpen met de complexiteit en de kosten van hun juridische strijd. In de jaren negentig zijn verschillende onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraars in Europa gefuseerd tot DAS International, dat zelf een dochteronderneming is van de ERGO Group. In België telt het bedrijf 5 vestigingen (Brussel, Antwerpen, Gent, Nijvel & Luik) met 320 medewerkers, waaronder 160 gespecialiseerde juristen en schadebeheerders die 63.000 geschillen per jaar behandelen. 77% van deze geschillen worden minnelijk opgelost. DAS heeft in totaal 635.000 klanten (gezinnen, zelfstandigen, bedrijven) en een premie-inkomen van 132 miljoen euro per jaar.

Bijlage persdossier - klik hier

Voor meer informatie, contacteer:

DAS Rechtsbijstand

Erika Van Dyck (CEO)

Koning Albert II laan, 7 – 1210 Brussel

Interview Erika Van Dyck - Women in Leadership | ERGO

"Vertrouwen op successen uit het verleden zal in de toekomst geen succes opleveren", zegt Erika van Dyck, CEO van DAS Belgium. Leiderschap betekent voor haar altijd nieuwe en betere mogelijkheden vinden en deze implementeren in de bedrijfsstructuur. Teamwerk is alles. In de video kom je veel meer te weten over Erika, hoe ze gezin en werk in evenwicht houdt en hoe ze de beslissing nam om CEO te worden - "Soms moet je een stap terug doen om een grote stap voorwaarts te kunnen zetten!"

<br>

Interview Erika Van Dyck met Z-Insurance

Onze CEO, Erika Van Dyck, geeft een woordje uitleg over het belang van een goede rechtsbijstand en het fiscaal voordeel bij een rechtsbijstandverzekering.

Z-Insurance: De juiste rechtsbijstand kiezen

Een autoverzekering, brandpolis, aansprakelijkheidsverzekeringen, ze zijn essentieel voor consumenten en bedrijven. Vaak nemen we daar een rechtsbijstandverzekering bovenop. Maar staan we wel genoeg stil bij de keuze van die rechtsbijstand?

Z-Insurance: Het fiscale voordeel van de rechtsbijstandverzekering

In deze aflevering van Z-Insurance staan we stil bij de rechtsbijstandverzekering en het fiscale voordeel dat eraan verbonden is. Een goede polis kan u jaarlijks immers een belastingvoordeel van 124 EUR opleveren.

<br>

Interview Erika Van Dyck: Rechtsbijstand wint aan populariteit

“Het aantal echtscheidingen zit in de lift. Er zijn meer conflicten tussen werkgevers en werknemers en tussen verhuurders en huurders. We kopen meer online en komen vaker bedrogen uit. Jammer genoeg heeft de coronacrisis een rechtsbijstandverzekering relevanter gemaakt dan ooit tevoren.” – Trends, 2020/12