Disclaimer

Informatieverstrekking

Wij stellen alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kan DAS niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Wij vragen hiervoor uw begrip en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

DAS streeft er naar u correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde gegevens niet meer compleet, niet actueel of accuraat zijn. Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend. DAS Rechtsbijstand is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie, of voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. DAS heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt op geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten... De benaming DAS en de logo's van DAS zijn gedeponeerde merken.

Terug naar startpagina