Fiscaal voordeel

Uw verzekeringspremie terugbetaald

Weinig gezinnen hebben een uitgebreide rechtsbijstandverzekering die hen bij juridische conflicten helpt. Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte de regering in 2019 een nieuwe fiscale stimulans uit.

De staat zorgt ervoor dat u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, tot 40% minder betaalt voor uw verzekering. Dankzij deze fiscale maatregel kunnen nog meer mensen zich wapenen met een solide rechtsbijstandverzekering.

Hoe werkt het?

U betaalt jaarlijks voor uw rechtsbijstandverzekering en u kunt gebruik maken van de rechtsbijstand (juridisch advies, belangenverdediging…). Bij een geschil betaalt DAS de kosten in het kader van de polis.

Van uw premie tot 320 EUR kunt u 40% fiscaal aftrekken. Dankzij deze wet, kan u tot 128 EUR belastingvermindering genieten na de betaling van uw rechtsbijstandspremie.*

*Uw belastingvermindering hangt af van uw persoonlijke situatie. Het fiscaal voordeel geldt voor polissen met de vereiste wettelijke dekkingen. Meer informatie hieromtrent kan u nalezen in de ‘Circulaire 2020/C/63 over de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandverzekering’.

Welk product moet ik hiervoor onderschrijven?

De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans. DAS gaat veel verder! Wij breidden onze huidige producten namelijk uit met de nieuwe vereiste waarborgen. Hierdoor genieten deze producten van een nóg ruimere dekking én een fiscaal voordeel!

Ga naar onze productpagina en ontdek welke producten recht geven op een belastingvermindering of neem contact op met uw verzekeringsmakelaar. Hij/zij zal u adviseren over de formule die het beste bij uw behoeften past.