Ben ik gedekt in rechtsbijstand?

Meestal verzekeren zelfstandigen en ondernemingen hun rechtsbijstand via de verzekering BA Uitbating of BA Beroep. Deze beperkte dekking biedt onvoldoende of zelfs geen bescherming bij dure en complexe geschillen die kunnen ontstaan met klanten (onbetaalde facturen), leveranciers van producten of diensten, de fiscus, de overheid.

Deze geschillen zijn niet alleen duur maar doen u ook kostbare tijd verliezen. U schrapt dus best deze beperkte formule in uw andere verzekeringspolissen en kiest voor een volwaardige dekking Rechtsbijstand.

Een aparte rechtsbijstandverzekering voor alle facetten van uw bedrijf en uw mobiliteit biedt een uitgebreide dekking in een autonome polis en gemoedsrust om u 100% op uw business te kunnen focussen.