Geschil melden

U wilt een juridisch conflict melden? Dan raden wij u aan zo snel mogelijk uw verzekeringsmakelaar te contacteren. Uw verzekeringsmakelaar zal dan de hulp inroepen van de rechtsbijstandverzekeraar.

De juristen en beheerders van DAS zullen uw dossier grondig onderzoeken en advies geven. Bent u verzekerd? Dan streven wij naar een efficiënte oplossing en onderhandelen we een minnelijke regeling met de tegenpartij. Meestal vinden wij zelf een oplossing voor u maar soms komt er een rechtbank aan te pas. Dan betaalt DAS de kosten binnen de grenzen van de polis.

Voor een handig overzicht van de behandeling van uw juridisch conflict, klik hier.

Enkele praktische tips

Verkeersongeval?

Vul het ‘Europees Aanrijdingsformulier’ zo volledig mogelijk in.

Als algemene regel geldt dat u dit formulier naar uw verzekeringsmakelaar stuurt. Hij geeft dit door aan uw aansprakelijkheidsverzekeraar.

Uw makelaar stuurt ons dan een kopie van uw formulier. Indien een aanrijdingsformulier niet samen met de tegenpartij werd ingevuld op de plaats van het ongeval, hebben wij toch een persoonlijke (eenzijdige) aangifte nodig met een beschrijving van de feiten, alle bewijsstukken en nuttige gegevens (bestek, gegevens van getuigen, politiegegevens…).

Raadpleeg altijd uw verzekeringsmakelaar voor info en hulp.

<br>

Ander schadegeval?

Voor alle andere schadegevallen dient u ons een zo gedetailleerd en volledig mogelijk relaas te geven van de feiten met de nodige bewijsstukken en documenten.

Afhankelijk van het soort juridisch conflict kan een verslag van uw makelaar volstaan. Raadpleeg altijd uw verzekeringsmakelaar, die u op een professionele manier zal informeren en helpen.

<br>

Gebruik ons aangifteformulier

Vermeld zeker uw polisnummer op de schade-aangifte.

<br>

Betrek uw verzekeringsmakelaar

Doe beroep op uw verzekeringsmakelaar, die u bij een schadegeval op een professionele manier zal informeren en helpen.

Ook binnen de verdere opvolging van uw schadedossier is hij uw bemiddelaar bij DAS

Welke hulp biedt DAS?

Wij geven advies (inhoudelijk of richtinggevend), schakelen zo nodig een extern deskundige in en nemen initiatief tot minnelijke regelingen. Kortom: wij helpen u!

'Wij helpen u' is het engagement van élke DAS medewerker. Iedereen is betrokken en staat klaar voor de klanten van makelaars. Als klant nog niet aangesloten bij DAS? Wij helpen u! Niet-verzekerd schadegeval? Wij helpen u! Dat is PROFessionalisme zoals u het van ons verwacht.

Vragen?

Hebt u vragen of is er een acute situatie, neem eens een kijkje in onze veelgestelde vragen. Geen antwoord op uw vraag? Neem telefonisch contact op met onze juridische dienst op het nummer 02/645.51.11, of stuur een mailtje naar schade@das.be. Onze schadebeheerders en juristen zullen u met raad en daad bijstaan.