Rechtsbijstand Voertuig All Risk

In het verkeer en met uw auto kan heel wat gebeuren: ongevallen (te voet, met de fiets of wagen…), ondermaatse vergoedingen bij een ongeval, disputen bij verkoop of aankoop van een wagen, onenigheden met de garage…

DAS biedt één allesomvattende formule: Rechtsbijstand Voertuig All Risk. Dit “All Risk principe” biedt de ruimste voordelen.

All Risk, dat betekent: alles is gedekt, behalve de zaken die expliciet uitgesloten zijn. Geen twijfel of uw conflict al dan niet gedekt is, u bent zo compleet mogelijk verzekerd.

Prijzen

Personenwagen

104 EUR

per jaar

Pakket 2 personenwagens

173 EUR

per jaar

Bijkomende voertuigen:

per gezinsvoertuig 69 EUR / jaar
per motorhome, caravan 69 EUR / jaar
per oldtimer 64 EUR / jaar

Gratis & automatisch verzekerd:

Alle fietsen, e-bikes, bromfietsen, motorfietsen (quads /3-4 wielen), aanhangwagens, caravans, 3 oldtimers (geïdentificeerd).

Geniet van dit extra voordeel door uw voertuig in combinatie met een polis voor het privéleven te onderschrijven. Zo bent u gedekt voor conflicten in het dagelijkse gezinsleven én voor conflicten met betrekking tot uw mobiliteit.

Onze producten

Waarom is een rechtsbijstand voertuig interessant?

Ieder motorvoertuig heeft in België, wettelijk verplicht, een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid. Andere verzekeringscontracten voor particulieren zijn facultatief: de omniumverzekering, de rechtsbijstandverzekering, ongevallenverzekering…

Uw polis BA betaalt de schade uit die u veroorzaakt. De dekking rechtsbijstand komt voor u op, om uw rechten te behartigen en te verdedigen bij het verhalen van uw schade. Een goede rechtsbijstandverzekering is dus belangrijk bij een ongeval, maar u kunt ook problemen krijgen los van verkeersongevallen: denk maar aan conflicten met de BA- of omniumverzekeraar, met uw garage, met een tankstation; denk aan strafrechtelijke vervolgingen wegens inbreuken zonder verkeersongeval …

Met een DAS Rechtsbijstand Voertuig All Risk polis bent u zo compleet mogelijk verzekerd!

U geniet rechtsbijstand bij juridische geschillen met betrekking tot:

de aankoop
het onderhoud
een herstelling
een carwash
een benzinestation
verzekeringspolissen
verkeers- en arbeidsongevallen
de intrekking van een rijbewijs
de insolvabiliteit van een derde aansprakelijke
ongevallen in het buitenland
verkeersovertredingen zonder ongeval
de verkoop van uw voertuig
...

<br>

U hebt er bovendien voordeel bij dat u deze rechtsbijstand niet samen verzekert bij de verzekeraar die ook andere waarborgen aanbiedt omdat u dan een eerlijke en objectieve verdediging krijgt. Er kunnen zich namelijk belangenconflicten voordoen…

U kunt een dekking voor uw voertuig combineren met één van onze producten voor particulieren. Zo bent u gedekt voor conflicten in het dagelijkse gezinsleven én voor conflicten met betrekking tot uw mobiliteit. U krijgt dan ook nog gratis dekking voor uw elektrische fietsen, brommers, moto’s, aanhangwagens en caravans. Indien u een geïntegreerde dekking rechtsbijstand heeft lopen in andere verzekeringspolissen (auto, familiale), dan kan u deze bij uw verzekeringsmakelaar laten schrappen.

Overtuigd? Contacteer uw verzekeringsmakelaar. Meer info in onze voorwaarden en brochures.

Vind een makelaar in uw buurt Ga naar de polisvergelijker
Let op! De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das.be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele klant dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 of 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 of 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. DAS Belgische Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel – Tel. +32 2 645 51 11 – Fax +32 2 640 77 33. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.