Top     Home


Wij kennen het allemaal: bij een verhuis of bij de aankoop van grote meubels vragen we de hulp van een vriend die een bedrijfsbestelwagen heeft. De vriend stelt het voertuig met alle plezier kosteloos ter beschikking. Maar hoe zit dat juist met de verzekeringen?


In principe is iedereen die toevallig met het bedrijfsvoertuig rijdt, verzekerd. Ook als verzekeringsnemer hoef je je niet echt zorgen te maken. Enkel als iemand zonder geldig rijbewijs met het voertuig rijdt of als er sprake is van dronkenschap, riskeert de verzekeringsnemer verhaal vanwege de verzekeraar.

Wanneer men de bestelwagen voor een langere tijd uitleent, dien je dit veiligheidshalve door te geven aan de verzekeraar. De verzekeringsnemer is namelijk wettelijk verplicht om aan zijn verzekeraar alle omstandigheden mee te delen die het risico kunnen bepalen. Wanneer een jonge chauffeur met de bestelwagen rijdt, is het risico anders dan wanneer een ervaren chauffeur met het voertuig rijdt. Je moet dus rekening houden met het gegeven dat alle verzekeraars verhuring op korte of lange termijn als een verhoging van risico beschouwen, waardoor de verzekeringspremie zal stijgen.

Het is ook aangewezen om het gebruik van een voertuig nauwkeurig te regelen in een schriftelijke overeenkomst, ook al is het maar eenmalig en wordt het gratis gedaan.

Stel dat de uitlener een ongeval (in fout) veroorzaakt. Wie vergoedt dan de eigen schade aan het voertuig, de gebruiksderving en de eventuele stijging van de bonus-malusgraad? Dit soort problemen kan men best duidelijk regelen in een contract. Op die manier heeft men een juridische grondslag die het makkelijker maakt om bij de aansprakelijke een vergoeding voor de geleden schade te bekomen.


Goed om te weten

De D.A.S.-polis ALL RISK voertuigen verzekert mogelijke geschillen met de verzekeraar (verhaal op de verzekeringsnemer), alsook de discussies met de uitlener.


Yannick COLLIJS

Legal Advisor


© D.A.S. Journaal, november 2017

D.A.S. Legal Advisors geven raad: even een bestelwagen uitlenen. Kan dat zomaar? 01/2018