Top     Home


Vraag makelaar

De voordelen van een globale polis D.A.S. voor zowel het privéleven als de verkeersrisico’s zijn duidelijk. Ik wens mijn klant dus bij D.A.S. te verzekeren met de waarborgen ALL RISK Voertuig en de polis Privéleven. Maar de rechtsbijstand van het voertuig kan ik pas opzeggen tegen 01/07/18, de rechtsbijstand moto tegen de vervaldag 01/03/18 en de rechtsbijstand B.A.-Gezin tegen 01/01/2018. Kan ik deze waarborgen met uitgestelde aanvangsdatum laten onderschrijven?


Antwoord D.A.S.

Ja, uiteraard kan D.A.S. voor uw klant een polis opmaken met een aanvangsdatum van 01/01/18 voor de waarborg Privéleven, een aanvangsdatum van 01/07/2018 voor de dekking Voertuig. Omdat de moto gratis meeverzekerd is, speelt deze aanvangsdatum geen rol. In dat geval zal uw klant in plaats van de normale jaarpremie van 117 EUR een proratapremie tot zijn eerste vervaldag op 01/12/2018.


Vraag D.A.S.

Maar waarom wilt u wachten op de einddatum van de waarborg Rechtsbijstand Voertuig ? Waarom kiest u niet voor een systeem van onmiddellijke dekking met samenloop ?


Vraag makelaar

De klant hoeft toch geen twee keer te betalen voor dezelfde dekking?


Antwoord D.A.S.

De waarborgen van D.A.S. zijn sowieso veel ruimer dan de beperkte polis Rechtsbijstand van de huidige verzekeraar B.A.-voertuig en gezin. Dus de klant betaalt in ieder geval geen twee keer voor dezelfde dekking. Maar omdat er nog een andere verzekering loopt, reduceert D.A.S. de premie voor de dekking ALL RISK Voertuig.


Voordelen samenloop

Als u kiest voor het systeem van samenloop krijgt de klant bij D.A.S. onmiddellijk dekking voor zijn RB Privéleven, voor zijn moto (gratis) en voor zijn Voertuig. En, nog sterker, de klant krijgt het volledige eerste jaar gratis dekking voor dat voertuig. U vermeldt hiervoor simpelweg de gegevens van de huidige verzekeraar rechtsbijstand voertuig: naam van de maatschappij, polisnummer en einddatum. Zo betaalt hij dus voor de periode van 01/12/2017 tot 01/12/2018 slechts 47 EUR in plaats van 117 EUR. Namelijk: 117 EUR min 70 EUR (= premie voertuig) => 47 EUR voor het eerste jaar. Deze polis kunt u trouwens ook via Extranet opmaken! Indien de klant een bijkomend voertuig wilt verzekeren dan is er een korting van 50 % bij samenloop (= 29,50 EUR per voertuig).


Vraag makelaar

Wat betekent ‘samenloop’ dan concreet?


Antwoord D.A.S.

De wet voorziet dat de klant vrij bepaalt welke verzekeraar tijdens de periode van samenloop het schadegeval behandelt. D.A.S. komt dus effectief tussen vanaf de aanvangsdatum. Wanneer de verschillende rechtsbijstandsdekkingen vervallen, heeft geen belang.


In praktijk krijgen we dus de volgende situatie

1. U verzekert uw klant vanaf 01/12/2017 bij D.A.S. met een polis rechtsbijstand ‘Privéleven en Voertuig’, inclusief gratis moto, en kiest voor een jaarlijkse vervaldag op 01/12. Uw klant betaalt de 1ste premie van 47 EUR. D.A.S. verzekert onmiddellijk de klant volgens de onderschreven waarborgen en komt tussen bij schadegevallen.

2. De waarborg rechtsbijstand Privéleven bij maatschappij A komt ten einde: de klant zal de premie van zijn vorige RB niet meer moeten betalen.

3. De waarborg rechtsbijstand Moto bij maatschappij B komt ten einde: dit maakt geen verschil in de D.A.S. dekking. De klant zal de premie van zijn vorige RB niet meer moeten betalen. Deze tweewieler is in ieder geval gratis in de gecombineerde polis.

4. De waarborg rechtsbijstand Voertuig bij maatschappij C komt ten einde. Dit maakt geen verschil in de D.A.S. dekking. De klant zal de premie van zijn vorige RB niet meer moeten betalen. Bovendien moet hij geen premie betalen tot de eerstkomende D.A.S. vervaldatum.

5. Op de volgende vervaldag 01/12 betaalt de klant de normale premie van 117 EUR


Conclusie?

  • U verzekert uw klant dus vanaf dag 1 van de ondersteuning van D.A.S.

  • U biedt hem een belangrijke meerwaarde in dekkingen.

  • U geeft hem bovendien gratis dekking voor de tweewielers en aanhangwagens in zijn gezin.

  • Uw klant krijgt voor de gezinspolis D.A.S. een aparte vervaldag en spreidt hierdoor de premiebetalingen. De variapolissen Voertuig en Gezin met de oude vervaldagen worden bovendien goedkoper.

  • En dit voor een premie die lager ligt dan wanneer u met uitgestelde aanvangsdatum zou werken!

  • Bij een mailing in uw klantenbestand is de premie voor het 1ste jaar nog minder…

Kiezen voor onmiddellijke dekking via de voordelen van de samenloop vormt dus duidelijk de beste keuze!D.A.S., uw redder in nood!© D.A.S. Journaal, november 2017

Gecombineerde polissen. Samenloop of uitgestelde aanvangsdatum? Een vraaggesprek tussen een makelaar en D.A.S. 01/2018