DAS, pionier in rechtsbijstand sinds 1917

NL: pionier in rechtsbijstand; FR: pionnier de l’assurance protection juridique

Een beetje geschiedenis: het begin van rechtsbijstand tot vandaag. Al meer dan 100 jaar biedt DAS klanten de beste rechtsbijstand in heel Europa. Ontdek onze evolutie in de loop van de verschillende decennia:

1917: ontstaan van DAS in Le Mans

Ongevallen tijdens autoraces leiden tot ernstige letsels. Oplossingen dringen zich op om de slachtoffers te kunnen vergoeden. Georges Durand, stichter van de Automobile Club l’Ouest en van de 24 Uur van Le Mans, richt een fonds op ter ondersteuning van de verkeersslachtoffers.

1926: oprichting van DAS

Het fonds krijgt de naam ‘Défense Automobile et Sportive’. In 1926 vestigt ons merk zich als verzekeringsmaatschappij DAS zich in Genève.

Op weg in heel Europa

Ons concept ‘rechtsbijstand’ groeit en breidt uit naar de rest van Europa. Op 6 juni 1927 bereikt DAS Brussel. De eerste verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand in België opent daar de deuren. In 1928 start DAS activiteiten op in Duitsland, met een kantoor in Berlijn.

1950: de opkomst van rechtsbijstand

In de jaren ’50 stijgt de vraag naar rechtsbijstand enorm. Reizen wordt makkelijker en betaalbaarder. Er is dan ook nood aan rechtsbijstand voor reizigers die in een geschil verwikkeld raken en dat in de verschillende Europese landen en binnen verschillende juridische stelsels.

DAS vestigt zich in Spanje (1958) Oostenrijk (1960) en Italië (1959). Later ook naar Luxemburg, Nederland (1963) en Griekenland (1970), Tsjechië (1994), Estland (1990), Polen (1990) en Hongarije (1991).

1975: DAS steekt het Kanaal over

Tot 1966 is rechtsbijstand in het Verenigd Koninkrijk illegaal. Op 21 juli 1967 trekt de ‘Criminal Law Act’ een wet in die het ‘bieden van juridische bijstand aan derden tijdens een juridische procedure’ verbiedt.

Zeven jaar later wordt ‘DAS United Kingdom’ opgericht: één van de pioniers in het verzekeren van rechtsbijstand in het koninkrijk van Elisabeth II. In 1996 ontdekt ook de Ierse markt de dienstverlening van DAS.

2009: DAS in Azië

DAS strijkt neer zich in Zuid-Korea.

2010: DAS steekt de Atlantische Oceaan over

DAS komt aan in Noord-Amerika en vestigt zich in 2010 in Canada.

DAS Internationaal

Ondertussen maken de meeste DAS bedrijven deel uit van de groep ‘DAS Internationaal’, later overgenomen door ERGO. Het kwaliteitslabel DAS verzekert momenteel meer dan 13 miljoen klanten wereldwijd.

DAS in België vandaag

DAS maakte een indrukwekkende evolutie door. In 1948 werkten er bij DAS amper 7 mensen. Vandaag tellen we meer dan 250 medewerkers in 5 regionale kantoren (Brussel, Nijvel, Luik, Antwerpen en Gent) en beheren we een portefeuille van meer dan 111 miljoen euro. Daardoor profileert DAS zich als onbetwist marktleider.

Succes in 5 punten:

Onafhankelijkheid : zo voorkomen we belangenconflicten
Gespecialiseerd in rechtsbijstand : gespecialiseerde en ervaren beheerders en juristen
Een hoog kwaliteitsniveau : perfectie tot in de kleinste details
Uitstekende klantenservice : bereikbaarheid en communicatie zijn essentieel
De betrokkenheid van onze medewerkers : rechtsbijstand aan ùw kant
Terug naar overzicht

D.A.S is een Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij, toegelaten onder nummer 0687, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand R.P.R Brussel 0401.620.778. De voorbeelden op deze site zijn indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en IPID fiche die u kosteloos kunt raadplegen onder de rubriek (bibliotheek) of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.

Onze laatste artikels

article thumbnail image18/04/2024
Een kachel die niet meer verwarmt en een hersteller die niet meer herstelt: uw rechten als consument
Lees meer
article thumbnail image04/04/2024
Mijn bedrijfswagen: wat gebeurt er bij ziekte of bij het verbreken van de arbeidsovereenkomst?
Lees meer
NL: arbeidsongevallenverzekeraar; FR: assurance accidents du travail22/02/2024
Rechtsbijstand in de praktijk: vergoeding arbeidsongevallenverzekeraar zwaar ondermaats. Wat nu?
Lees meer

D.A.S is een Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij, toegelaten onder nummer 0687, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand R.P.R Brussel 0401.620.778. De voorbeelden op deze site zijn indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en IPID fiche die u kosteloos kunt raadplegen onder de rubriek (bibliotheek) of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.