Aanrijding met de wagen? Alles duidelijk en snel wanneer u voor extra bewijzen zorgt met uw fototoestel!

DAS Legal Advisors geven raad!

Waarom gebeurt dit ondanks de vele apps nog zo weinig?

Het Europees Aanrijdingsformulier (EAF) verzamelt alle noodzakelijke gegevens bij een verkeersongeval. Het identificeert de betrokken partijen en verduidelijkt de omstandigheden. Hierdoor is de tussenkomst van de politiediensten niet altijd vereist.

Het EAF bezit echter geen bijzondere wettelijke bewijswaarde, in tegenstelling tot een proces-verbaal van de politiediensten. Toch is het opzet van het EAF zeer goed. Dit formulier vergemakkelijkt de beoordeling van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval en vermindert het aantal discussies tussen verzekeringsmaatschappijen.

In de praktijk loopt het echter niet altijd van een leien dakje. Vaak vullen de bestuurders het EAF haastig of slordig in. Zeer jammer, want verzekeringsmaatschappijen zijn enkel hierop aangewezen om de aansprakelijkheid vast te stellen. Discussies slepen hierdoor lang aan en worden bijzonder ingewikkeld.

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden: de waarde van bijkomende bewijsstukken

Help uzelf en ons in het beheer van uw schadedossier. Maak foto’s van de concrete situatie, de plaatsgesteldheid en de stand van de betrokken voertuigen. Gebruik uw smartphone, het is een kleine moeite en geeft u en ons een sterk voordeel. Foto’s brengen vaak klaarheid, daar waar het EAF onduidelijk of voor interpretatie vatbaar is.

Aandachtspunten

Meld wel meteen het bestaan van jouw foto’s, getuigenverklaringen of filmopnames aan alle betrokken partijen en verleen hen hierin inzage. Enkel zo verzekert u de geldigheid van dit bijkomend bewijsmateriaal in de rechtszaal (Pol. Antwerpen, afd. Mechelen (4e k.), 20 oktober 2017). Laattijdige getuigenverklaringen, foto’s en opnames kunnen geweigerd worden in de rechtbank (Rb. Brussel (16e k.) 9 april 2004).

DAS Legal Advisors geven raad!

Leg dus alles vast op beeld. Zorg ervoor dat deze stukken later als wettelijk bewijs in uw voordeel kunnen gebruikt worden.

Drie gouden tips:

  1. informeer steeds alle partijen over deze stukken

  1. noteer dit ook op het EAF

  1. meld dit zeker in uw verklaring aan de politie

En verhoog zo mee de kans op een efficiënte en goede regeling van hun ongevallen !

Image of the author of this articleSara VerschuerenJuriste
Terug naar overzicht

Onze laatste artikels

article thumbnail image16/11/2023
Medewerker aan het woord: Christine Klein
Lees meer
article thumbnail image02/11/2023
De verjaringstermijn voor rechtsbijstand, hoe zit dat?
Lees meer
article thumbnail image03/10/2023
Is het “interne” rapport van een verzekeraar vertrouwelijk en valt dit onder beroepsgeheim?
Lees meer

D.A.S is een Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij, toegelaten onder nummer 0687, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand R.P.R Brussel 0401.620.778. De voorbeelden op deze site zijn indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en IPID fiche die u kosteloos kunt raadplegen onder de rubriek (bibliotheek) of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.