DAS, divers en inclusief

Bij DAS willen we bijdragen aan een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt, kan groeien en kan uitblinken.

Als inclusieve organisatie krijgen diverse talenten een eerlijke kans om onze teams te verrijken, zodat elke medewerker zich ten volle kan ontplooien en zich gerespecteerd voelt.

We streven naar een fijne en veilige werkomgeving die gelijke kansen schept voor iedereen, waar mensen waardig en respectvol worden behandeld, ongeacht hun geslacht, leeftijd, nationaliteit, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicap, identiteit, herkomst of welke andere factor dan ook.

Want werken in een dynamische, diverse en inclusieve omgeving geeft iedere werknemer de inspiratie, energie en creativiteit die nodig is om onze missie te verwezenlijken.

Divers aanwerven

Ook bij het aanwervingsproces horen vooroordelen niet thuis…

We willen bijdragen aan inclusie en diversiteit door…

iedereen gelijk te behandelen
onze vacatureteksten genderneutraal op te stellen
vacatures bekend te maken via diverse wervingskanalen
een inclusief selectieproces te hanteren: beslissing door diverse samenstelling van medewerkers
mensen met verschillende achtergronden in het selectieproces te betrekken (HR, medewerkers in de teams, Talent Coach en eventueel management team).

Op deze manier willen we onze organisatie nog aantrekkelijker en toegankelijker maken en een diverse groep collega's samenstellen.

undefined

Inclusie gaat echter verder dan werving en selectie.

Met ons beleid voor inclusie en diversiteit willen wij meer verbinding creëren: binnen onze organisatie, met onze makelaars & klanten en in de maatschappij. Door een werkomgeving te creëren waarin mensen zichzelf kunnen zijn, kunnen zij ook hun potentieel ten volle ontplooien.

Ook een baan waar je jezelf kan zijn?

Onze inclusieve bedrijfscultuur gebruiken we graag als troef om nieuw talent aan te trekken. Wil je ook werken in een omgeving waar je jezelf welkom en veilig voelt? Wij zijn nog op zoek naar nieuwe talenten om onze teams te versterken:

Diversiteit binnen zelfsturing?

Alleen maar voordelen:

seminarie